140 DE TABLETE PENTRU COPII, ACHIZIȚIONATE PRINTR-UN PROIECT CU FONDURI EUROPENE

Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă” alături de partenerii: Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Casa Corpului Didactic, va distribui în cadrul proiectului „INO-PRO -INOvație și PROgres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă, în județul Dâmbovița” cod MySMIS 104753, un număr de 140 de tablete către 13 școli partenere din județul Dâmbovița: Liceul Tehnologic Cojasca, Școala Gimnazială ”Dr. Mioara Mincu”-Conțești, Școala Gimnazială Românești–Potlogi, Școala Gimnazială Pătroaia Vale–Crângurile, Școala Gimnazială ”Dora Dalles”Bucșani, Școala Gimnazială Comișani, Școala Gimnazială ”Șerban Cioculescu” Găești, Școala Gimnazială Gura Ocniței, Școala Gimnazială Mănești, Școala Gimnazială ”Ion Cioranescu” Moroeni, Școala Gimnazială Nucet, Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”, Școala Gimnazială ”Matei Basarab în vederea utilizării platfomei educaționale – catalog virtual INO PRO.


Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „Educatie si competente”, Prioritatea de Investitii 10i „Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”, Obiectiv specific OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive” in cadrul programului 
„Profesori motivati in scoli defavorizate”.


Obiectivul general al proiectului
consta in cresterea calitatii serviciilor educationale si prevenirea, diminuarea parasirii timpurii a scolii de catre copiii aflati in risc educational prin crearea oportunitatilor si cresterea participarii personalului didactic, precum si a membrilor echipelor manageriale, la programe de formare continua, de dezvoltare a competentelor didactice si profesionale, activitati de tipul mentoratului didactic, precum si schimb de bune practici.
Proiectul vizeaza prin activitatile derulate un grup tinta format din 310 persoane din scolile tinta,
288 de cadre didactice sau personal de sprijin si 22 de membri ai echipelor manageriale.

Pana in prezent, rezultatele atinse sunt:
224 de cadre didactice si personal de sprijin participante la cursuri de formare profesionala continua;
21 de membri ai echipelor manageriale din scolile tinta participante la cursul “Managementul comunicarii in mediul scolar”;
30 de cadre didactice care vin dintr-o alta localitate in scolile tinta, care beneficiaza de
stimulente pentru transport timp de un an scolar;
20 de membri ai echipelor manageriale din scolile tinta participante la cursul “Integrarea TIC in procesul educational”;
70 de kit-uri de curs oferite in cadrul programelor de formare continua si de dezvoltare de competente didactice;
20 de membri ai echipelor manageriale din scolile tinta participante la cursuri nonformale.
3 workshop-uri privind importanta mentoratului organizate;
15 cadre didactice participante la cursul de “Mentor”;
1 retea de mentori dezvoltata;
154 de persoane participante in cadrul retelei de mentori;
41 de cadre didactice si personal de sprijin beneficiare de subventii stagii de practica;
50 (50 persoane x 2 luni) /50 de burse pentru performanta oferite in valoare de 800 lei fiecare;
140 de tablete diseminate in scolile tinta.
Rezultate estimate in viitor:
50 de membri ai grupului tinta castigatori ai premiilor acordate pentru promovarea
principiului de educatie incluziva in scolile tinta in valoare de 1200 de lei fiecare;
18 cadre didactice/ personal de sprijin/ membri ai echipelor manageriale participante la un schimb de bune practici in Italia in vederea asigurarii unei mase critice de resurse umane calificate si punerea bazelor unei retele transnationale de profesionisti in sistemul de invatamant;
13 unitati de invatamant, scolile tinta, vor beneficia de o aplicatie educationala – catalog
virtual
in scopul reducerii absenteismului si echipamente IT pentru utilizarea acesteia.
Proiectul vine in sprijinul profesorilor, elevilor și parintilor din Romania cu o solutie care face accesul la educatie simplu și rapid, o aplicatie educationala ce contine si un catalogul virtual. In acest sens, la aceasta data, vor fi inmanate un numar de 140 de tablete catre toate unitatile de invatamant partenere, in vederea instalarii aplicatiei educationale – catalog virtual INO PRO. Catalogul virtual dezvoltat in cadrul proiectului reprezinta un punct de comunicare foarte eficient intre profesori – elevi – parinti, dezvoltand un sistem facil de diseminare a informatiilor si reducerea absentesimului.