208 PERSOANE PARTICIPANTE LA BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ DIN DATA DE 2 IULIE 2021 S-AU ANGAJAT

Rezultate monitorizare la o luna de la data desfășurării acțiunii!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa a organizat la data de 2 iulie 2021, la solicitarea pieței muncii, Bursa Locurilor de Muncă.

Evenimentul s-a desfăşurat în Târgovişte începând cu ora 10.00 la Clubul Studenţilor.

Au fost prezenți 42 de agenţi economici cu o ofertă de 612 locuri de muncă vacante.

După centralizarea datelor, conform procedurii legale la o lună de la data desfășurării evenimentului, rezultă că 208 persoane s-au încadrat în muncă.

Dintre locurile de muncă ocupate menționăm:

-sudor, galvanizator, ambalator manual, lăcătuș mecanic, confecționer articole textile. muncitor necalificat în domeniul metalurgic, bucătar, ospătar, rectificator, operator mase plastice, muncitor necalificat în confecții textile, inginer mecanic, inginer automatist, specialist în domeniul calității și montator subansamble.

Director Executiv,

Constanţa ANGHEL

Întocmit,

Daniela Stanca – Inspector superior