28 FEBRUARIE – ZIUA PROTECŢIEI CIVILE DIN ROMÂNIA

În fiecare an, pe 28 februarie, aniversăm Ziua Protecţiei Civile din România.

Din 15 decembrie 2004, PROTECŢIA CIVILĂ este parte componentă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate acestuia.

Conceptul de „Protecţie Civilă” este definit ca „îndeplinirea tuturor sarcinilor umanitare, destinate să protejeze populaţia civilă împotriva pericolelor, ostilităţilor sau a catastrofelor şi să o ajute să depăşească efectele lor imediate, asigurând condiţiile necesare supravieţuirii acesteia” (conform Convenţiilor de la Geneva).

În România, “PROTECŢIA CIVILĂ” este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă “un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracer umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate”.

Astăzi, conceptul protecției civile, acela de protejare a populației împotriva ostilităților și asigurarea supraviețiurii acestora, capătă sens. De câteva zile asistăm la drama populației din Ucraina, greu încercată de conflicul armat izbucnit pe teritoriul țării.

Structurile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt mobilizate, pompierii salvatori fiind prima linie de ajutorare a victimelor acestui conflict prin acțiuni de sprijin a cetățenilor ucraineni care sosesc pe teritoriul României, conform atribuțiilor specifice zonei de competență și responsabilitate.

Aniversarea celor 89 de ani de la atestarea documentară a Protecţiei Civile în România ne oferă prilejul rememorării faptelor de eroism ale cadrelor din structurile de Protecţie Civilă care, de-a lungul anilor, prin misiunile desfăşurate pentru salvarea cetăţenilor ameninţaţi de conflicte militare, calamităţi naturale şi alte catastrofe au făcut ca numărul victimelor umane şi a pagubelor materiale să fie cât mai mic posibil.

Transmitem întregului personal care acţionează sub deviza ”cu viaţa mea apăr viaţa” multă sănătate, putere de muncă şi succes în îndeplinirea nobilelor misiuni încredinţate.

COMPARTIMENT INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE, ISU DÂMBOVIȚA