371 DE LOCURI DE MUNCĂ VACANTE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

371 de locuri de muncă disponibile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 371 de posturi vacante, din care:

 studii superioare – 47

pentru persoanele calificate in diverse meserii – 255

muncitori necalificati – 69

 Dintre acestea menţionăm:

 – lăcătuș mecanic, electrician întreținere reparații, mecanic auto, barman, bucătar, tâmplar universal, electrician auto, lucrător bucătărie, agent comercial, fierar – betonist, faianțar,  agent curățenie, preparator produse culinare, sudor, șofer, brutar, mecanic auto, factor poștal, patiser, vânzător, coafor, zidar, ospătar, croitor, electrician în construcții, confecționer articole textile, mecanic utilaj, operator vânzări prin telefon, supraveghetor jocuri, funcționar administartiv, operator introducere validare date, stivuitorist, laborant dereminări fizico- mecanice, manipulant mărfuri, agent vânzări, mașinist la mașini pentru terasamente, lucrător comercial,  asistent manager, consilier orientare în carieră, economist, controlor de gestiune, consilier juridic, manager sănătate și securitate în muncă, inginer în industria alimentară, formator, inginer construcții hidrotehnice, specialist în domeniul calității, șef sală restaurant, inginer zootehnist, responsabil proces, inginer mecanic, medic veterinar, specialist marketing, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: metalurgie, confecții textile, construcții, asamblarea și sortarea pieselor.

 Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – locuri de muncă vacante;

Telefon: 0245/620635 și 0245/615932.

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița