523 de locuri de muncă disponibile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 523 de posturi vacante, din care pentru:

• studii superioare – 15;
• persoanele calificate in diverse meserii – 463;
• muncitori necalificati – 45

Dintre acestea menţionăm:

– bucătar, brutar, sudor, tâmplar universal, lucrător în bucătărie, îngrijitor spații verzi, lucrător sortator deșeuri reciclabile, manipulant mărfuri, agent securitate, lucrător comercial, confecționer articole textile, croitor, cameristă hotel, electromecanic, îngrijitor spații hoteliere, barman, mașinist la mașini pentru terasamente, operator calculator, agent imobiliar, grădinar, operator mașini – unelte, șofer, cartonagist, excavatorist, electrician construcții, lăcătuș mecanic, vânzător, mecanic auto, ajutor bucătar, ajutor ospătar, servant pompier, tehnician silvic, cantaragiu, agent asigurare, curier, recepționer hotel, ospătar, patiser, stivuitorist, reporter, agent vânzări, inginer automatist, inspector tehnic, manager societate comercială, inginer mecanic, programator producție, inginer în industria electroenergetică, inginer geolog, șef depozit, inginer mecanic, muncitor necalificat în domenii de activitate precum: metalurgie, agricultură, confecții textile și construcții.

Detalii suplimentare se pot obţine:
-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – locuri de muncă vacante;
Telefon: 0245/620635

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița