605 LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE PENTRU PERSOANELE AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 605 posturi vacante, din care:

  • studii superioare – 16
  • pentru persoanele calificate in diverse meserii – 521
  • muncitori necalificati – 68

Dintre acestea menţionăm:

– electrician exploatare rețele electrice, sudor, mecanic utilaj, mașinist pod rulant, lăcătuș mecanic, instalator apă – canal, electrician în construcții, șofer, agent de securitate, brutar, oficiant poștă, stivuitorist, dulgher, faianțar, fierar – betonist, croitor, montator placaje interioare și exterioare, zugrav, vopsitor auto, sortator produse, casier, operator mașini unelte automate și semiautomate, cofetar, ajutor bucătar, femeie de serviciu, ospătar, confecționer articole textile, patiser, agent securitate, șofer camion mașină mare tonaj, sortator produse, operator introducere validare date, lucrător comercial, manipulant mărfuri, agent vânzări, lucrător bucătărie, vânzător, recepționer hotel, agent asigurări, tehnician constructor, instructor sportiv, funcționar administrativ, agent transporturi, economist, maistru construcții civile, asistent de cercetare în automatică, inginer zootehnist, medic veterinar, chimist, tehnician sisteme detecție, asistent de cercetare în protecția mediului, inspector administrație publică, inginer șef construcții, formator, șef birou, inginer construcții civile, muncitor la asamblarea și sortarea pieselor, muncitor necalificat în domeniul metalurgic și muncitor necalificat în construcții.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – locuri de muncă vacante;

Telefon: 0245/620635 și 0245/615932.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița