69,74% – RATA DE PROMOVARE LA BACALAUREAT ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Rata de succes la examen a crescut cu 4,1% pe ansamblul tuturor promoțiilor.
Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, ora 10:00, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.
Anul acesta la nivelul județului Dâmbovița, a rezultat o rată cumulată de promovare (înainte de contestații) de 69,74% (față de media națională – 73,3%), superioară cu 4,1% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut. În același timp, este cea mai mare rată de promovare din ultimii 10 ani (înainte de contestații).
Pentru promoția curentă, rata de promovare este 75,5%,.
Au promovat 1931 de candidați, dintr-un total de 2769 de candidați prezenți.
Trei candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Aceștia provin de la trei colegii dâmbovițene: Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”, Târgoviște, Colegiul Național ”Vladimir Streinu”, Găești și Colegiul Național ”Nicolae Titulescu”, Pucioasa.
Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:
• Limba și literatura română: lucrările a 27 de candidați au fost notate cu 10
• Proba obligatorie a profilului (Matematică – 40 / Istorie – 112)
• Proba la alegere a profilului și a specializării: 117 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la geografie: 391).

La polul opus, în două unități de învățământ liceal din județul Dâmbovița nu sunt candidați reușiți la această sesiune a examenului de bacalaureat.

Rezultatele au fost afișate atât în mediul online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 1 iulie.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:
1. recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
3. media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).
Președinte Comisia Județeană de Bacalaureat,
Inspector școlar general – prof. NICOLĂESCU Ileana-Cătălina