8 CLASE DE LA LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” DIN TÂRGOVIȘTE AU INTRAT ÎN CARANTINĂ. LA FEL, 4 CLASE DE LA CARABELLA! IATĂ LISTA CU COVID ÎN ȘCOLI!

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art 2-3 și art. 6 din Ordinul comun nr. 5338/ 1082/01.10.2021 al ministrului educației și ministrului sănătății interimar pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– adresa nr. 12.119/04.10.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 9.828/04.10.2021;

– adresa nr. 22.279/04.10.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 9.844/04.10.2021.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 159, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 04 octombrie 2021.

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Până la data de 17.10.2021, se aprobă ca grupele/clasele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre să funcționeze în scenariul 2.

Anexa nr. 1 la HCJSU nr. 159/04.10.2021

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Grupa/clasa online
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR.MIOARA MINCU” CONȚEȘTI VI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”RAZA DE SOARE” TÂRGOVIȘTE Grupa mică mugurașii
COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA X C
LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE IX D
LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE X F
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU CEL MARE” GĂEȘTI III A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE V A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE VIII B
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI XI B
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE X F-B
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET V
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET VI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET VII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAZACI NUCET VIII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CÎRLOVA” TÂRGOVIȘTE VI A
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE o grupă avansați
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘERBAN CIOCULESCU” GĂEȘTI IV A
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE XI B
COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE XI C
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGOVIȘTE VI B
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CORESI” TÂRGOVIȘTE II C
LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE X E
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE V
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE IX A
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE XI A
COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE XII B
COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI V A
COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI XII C
COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI XII E
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANINOASA VIII
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA OCNIȚEI VI A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”I. ALEXANDRU BRĂTESCU VOINEȘTI” TÂRGOVIȘTE II C
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE IX C
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE X E
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE X F
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE X H
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE XI A
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE XI B
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE XII C
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” TARGOVISTE XII G