ACŢIUNE DE PROTEST privind salarizarea discriminatorie a salariaților Direcției Județene de Statistică Dâmbovița

Salariaţii din cadrul Direcției Județene de Statistică Dâmbovița își exprimă nemulţumirea faţă de salarizarea discriminatorie îndelungată, motiv pentru care vă anunțăm că ASTĂZI, 12.12.2023, pe toată durata normală a zilei de muncă ( 8-16.30) ne vom manifesta, ca formă de protest, PRIN EXCES DE ZEL.

Această formă de protest este rezultatul ignorării de către decidenții politici a semnalelor trase de statisticieni în ultimii ani și reprezintă doar un avertisment al salariaților în contextul anului electoral 2024, când, fără aportul INS, alegerile nu pot fi organizate.

Pe toată durata normală a zilei de muncă, salariații vor analiza notele metodologice ale anchetelor și cercetărilor statistice, vor efectua analize comparative ale datelor și vor efectua activități de documentare și analiză statistică, iar dacă timpul va permite, se vor realiza și alte activități (colectare date, verificare și introducere chestionare, alte activități).

DUPĂ ZECE ZILE DE PROTEST SPONTAN și o zi de blocare a activității instituției, revendicările noastre tot nu au fost soluționate.

Proiectul de OUG pus în transparență pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale care prevede majorarea salariilor doar pentru salariații din unitățile subordonate acestui minister, stipulează în Nota de fundamentare: „necesitatea respectării principiului constituțional al egalității în fața legii în sensul că nivelul maxim al salariului de bază trebuie să fie același pentru tot personalul care beneficiază de aceleași condiții de muncă, indiferent de instituția și autoritatea publică în care își desfășoară activitatea”.

Suntem salariați ai unei instituții publice! Nici în cazul nostru NU ESTE RESPECTAT acest principiu!

Salariile noastre sunt mai mici decât cele din instituțiile subordonate Ministerului Muncii si Solidarității Sociale. Salariile noastre sunt nemodificate de mai mult de 5 ani, rata inflației în decursul ultimilor 5 ani a depășit 40%, puterea de cumpărare în cazul nostru este mult diminuată.

Nemulțumirile salariaților vizează:

Neaplicarea Memorandumului asumat de Guvernul României în data de 13.07.2022 cu tema Soluţionarea problemelor de salarizare existente la nivelul Direcţiilor Regionale şi Judeţene de Statistică”;

Nemajorarea salariilor personalului DJS Dâmbovița, spre deosebire de cele din alte instituții publice. În decurs de 5 ani, un salariat cu vechime maximă din DJS Dâmbovița a avut o majorare salarială de 14 lei brut (7 lei net), timp în care rata inflaţiei a depăşit 40%.

Neacordarea majorării salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii, spre deosebire de angajații altor instituții aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale, etc.

Neacordarea importanței cuvenite activității Direcțiilor Teritoriale de Statistică, atâta vreme cât informațiile statistice sunt importante atât pentru cunoașterea evoluțiilor economice și sociale, pentru fundamentarea deciziilor și programelor de acțiune la nivel european, național și/sau teritorial, cât și pentru studii și cercetări științifice sau pentru corecta informare a tuturor categoriilor de utilizatori. Să nu uităm de cercetările statistice de interes naţional de tipul recensămintelor populaţiei şi locuinţelor și recensămintelor din agricultură, precum și de implicarea Direcțiilor Județene de Statistică în organizarea și desfășurarea alegerilor din 2024.

Revendicările salariaţilor DJS Dâmbovița sunt:

1. Stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici cu funcții de execuție și conducere, precum și ale personalului contractual din cadrul DJS Dâmbovița la nivelul administrației publice centrale.

2. Acordarea majorării salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul DJS Dâmbovița.

3. Mărirea schemei de personal a DJS Dâmbovița corespunzător volumului de activitate şi deblocarea angajărilor.

 

COLECTIVUL DE SALARIAȚI AL DJS Dâmbovița

12.12.2023