ADMITERE LA ȘCOALA DE SUBOFIȚERI DE POMPIERI DIN BOLDEȘTI

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr. 2 din 17.03.2021

ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ

PAVEL ZĂGĂNESCU” BOLDEŞTI

În sesiunea martie 2021 a concursului de admitere la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti cifra de şcolarizare este: în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 278 locuri (275 IGSU, 1 IGAv, 1 DGA, 1 DGPI, 2 locuri pentru romi) şi 22 locuri în specialitatea maistru militar auto (5 IGSU, 2 DGPI, 1 CMPS, 3 DGCTI, 1 DGA, 5 IGJR, 1 IGAv).

În urma probei eliminatorii de evaluare psihologică vor participa la probele de evaluare a performanţei fizice (traseul aplicativ) un număr de 1.704 candidaţi. Această probă se va desfăşura în perioada 18-24 martie 2021 conform planificării, la sediul instituţiei.

Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 27 martie 2021. Ulterior, în perioada 29 martie – 16 aprilie va avea loc examinarea medicală pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere (300 locuri) în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor.

Afişarea rezultatelor va avea loc până la data de 17 aprilie 2021.

Date suplimentare sunt puse la dispoziţia candidaţilor pe site-ul oficial al instituţiei – www.scoaladepompieri.ro