ADMITERE LA UNIVERSITATEA HYPERION, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Universitatea Hyperion acreditată prin legea 275/2002, continuă înscrierile pentru admiterea în anul universitar 2021-2022(sesiunea septembrie 2021).

La programele de master înscrierile au loc până în data de 15 septembrie 2021, urmând ca susținerea examenului cu comisia să se desfășoare în zilele de 20 si 29 septembrie 2021, conform programului afișat la urmatoarea adresă:

http://www.hyperion.ro/index.php?option=com_attachments&task=download&id=304

Programele de licență (cursuri de zi cu frecvență IF, sau la distanță ID) şi master, la care vă puteţi înscrie sunt următoarele:

Fizica(cursuri IF), program de licență/

Master Fizica materialelor şi aplicaţii;

Automatică şi informatică aplicată, (cursuri IF) licență/

Master Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice

Contabilitate şi informatică de gestiune (cursuri IF, ID), licență/

Master Audit financiar-contabil şi consiliere

Finanțe și Bănci,(cursuri IF, ID),

Afaceri internaționale (cursuri IF, ID),licență/

Master

1.Guvernanţă economică europeană

2.Leadership şi consultanţă în afacerile comerciale internaţionale,

Economia Comertului, Turismuluisi Serviciilor (cursuri IF, ID), licență/

Management (cursuri IF), licență/

Master,  Leadership şi managementul resurselor umane, Managementulinvestiţiilor

Istorie (cursuri IF)licență/

Master Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale

Geografie (cursuri IF)licență/

Master Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă

ȘtiintePolitice, (cursuri IF)licență/

Master Diplomaţie culturală

-Litere și Limbi străin eEngleză sau Japoneză (cursuri IF),licență/ master Comunicare interculturală şi traducere profesională

Drept(cursuriIF), licență/

Master Dreptul penal al afacerilor

Jurnalism (cursuri IF),licență și master Comunicare mediatică şi publicitate

Artele spectacolului  (Actorie)(cursuri IF), licență/

Master Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie

Cinematografie, fotografie, media (Regie de film si TV, Imagine de film si TV)cursuri IF, licență/

Master Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film şi TV

1.Înscrierea pentru admiterea 2021 se va putea face atât la secretariatul general al Universității Hyperion din Calea Călărași nr. 169, parter, corp A, sector 3, între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri, sâmbăta și duminica (9:00 – 14:00), cât și online accesând Formularul de Înscriere online pentru admitere la Facultate  pentru programele de licență/master  . 

2.Candidații vor fi admiși la programele de licență pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat, iar rezultatele la admitere vor fi afişate săptamânal (în fiecare sâmbătă) pe pagina https://www.hyperion.ro/admitere/licenta si biroul de presa . Semnarea contractului şi inmatricularea se fac până pe data de 30 septembrie 2021 inclusiv.

3.Candidații admiși își pot rezerva locul, dacă trimit la adresa de E-mail  secretariat @ hyperion.ro  dovada achitării  primei rate din taxa de școlarizare, eliberată online prin bancă, sau de casieria Universității Hyperion si semnează contractul de scolarizare, în ordinea cronologică a efectuării plății și în limita locurilor disponibile, la specializare la care s-au înscris.

4.Candidații  admiși se pot  înmatricula în limita locurilor disponibile la programele de licență sau masterdacă depun  la secretariatul general al Universității Hyperion, dosarul (format plic) ce conține următoarele acte:

Diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată/conform cu originalul) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2021 în care se menţionează media generală, mediile obţinute.

 • în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original sau copie legalizata/conform cu originalul;
 • Certificat de căsătorie, în original sau copie legalizata/conform cu originalul (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI în original sau copie legalizata/conform cu originalul;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere de 150 lei și chitanța achitării a cel puțin  o rată din taxa anuală de școlarizare  2021-2022, la Facultatea la care s-a făcut înscrierea, eliberată  fie de casierie, parter, corp B, fie online/ prin bancă, pentru  Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
  CUI: 2836240
  CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
  Banca: BCR – SECTOR 3
  La detalii de plată se completeazăobligatoriu cu:
  Numele și prenumele, eventual CNP-ul, Facultatea, Specializarea, taxa de înscriere de 150lei, taxă de școlarizare (rata I sau taxa integral pentru 2021-2022)    ;

Pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile de masterat se mai depun si următoarele:

 • Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original,;
 • Fișă înscriere la interviul de admitere pentru cursuri de masterat. Dupa admitere se va semna Contractul de școlarizare.

Taxe de scolarizare în anul universitar 2021-2022

 • Universitatea Hyperion dispune și de spatiu de cazare în căminul M3, situate în Bd. Energeticienilor, nr. 9-11, Sectorul 3, București.Rezervări camere la nr. de telefon : 0753.795.721
 • Înscrie-te și tu la Universitatea Hyperion. Suntem aici pentru tine!