CONCURS DE ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE!

Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, în conformitate cu Ordinul MEC 4317/2020, organizează examen de admitere în clasa a IX-a, profilul teologic, pentru un număr de 28 locuri, după următorul calendar:
       2-5 iunie – acordarea binecuvântării chiriarhului și înscrierea pentru probele de aptitudini.
       9 iunie – desfășurarea probelor de aptitudini: 1. Interviul/colocviul/proba orală (constă în: verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului). 2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII).
       12 iunie – comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor.
      Pentru obținerea binecuvântării chiriarhului, pe adresa de e-mail: invatamant@arhtgv.ro sau la nr. de WhatsApp 0762222300, se vor transmite în format electronic următoarele documente:
      1. cerere pentru obținerea Înaltei Binecuvântări;
      2. certificat de naştere;
      3. fişa medicală;
      4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
      5. certificat de botez;

      6. recomandarea preotului paroh/consiliului parohial.
      La dosarul de înscriere, care va fi transmis on-line unității școlare, se va adăuga anexa la fișa de înscriere.
      Informații suplimentare sunt oferite pe site-ul: http://seminarortodoxtargoviste.com/ADMITERE/, și la telefon: 0742291422.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI