AFUMĂTORILE IMPROVIZATE, UN REAL PERICOL DE INCENDIU

Din pricina unui incendiu izbucnit la afumătoarea din gospodărie, o persoană din municipiul Curtea de Argeș, își putea pierde agoniseala de o viață.

Având în vedere acest incident, dar și că sărbătorile de iarnă se apropie, iar românii se pregătesc cu bunătăți pentru mese îmbelșugate, pe care se vor regăsi și produse tradiționale din carnea de porc afumată în gospodăria proprie, ținem să vă amintim câteva recomandări de prevenire ale incendiilor la afumători:

nu folosiți afumători improvizate ori amplasate în magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile.

afumătorile se confecţionează din zidării de cărămidă şi material incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie.

nu folosiți afumători improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coş sau neridicarea zidăriei coşurilor deasupra acoperişului ori lăsarea deschisă a uşiţelor de curăţare;

aveți în vedere să evitați ca grăsimea scursă de pe carne și alimentele din carne să ajungă pe zone fierbinți ori în contact cu sistemul de producere a fumului.

NU PRODUCEȚI SITUAȚIILE DE URGENȚĂ, PREVENIȚI-LE!!!

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE ISU ARGEȘ