AJOFM DÂMBOVIȚA: Important pentru absolvenții promoției 2022 -2023!

Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița informează absolvenții din promoția 2022 – 2023 că sunt așteptați să se înregistreze in evidențele instituției pentru a beneficia de serviciile gratuite prevăzute în legislația din domeniul de activitate, în scopul integrării pe piața forței de muncă.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidența AJOFM Dâmbovița, beneficiază de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională, consultanță pentru deschiderea unei afaceri proprii, alte servicii conform legislației în vigoare.

De asemenea, pot beneficia de o primă de inserție egală cu 1794 lei dacă se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Indemnizația de șomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni și are valoarea de 299 lei.

Prin AJOFM Dâmbovița, angajatorii care încadrează în muncă absolvenți în interval de 12 luni de la absolvire, pot beneficia de subvenții in valoare de 2250 lei.

Actele necesare pentru înregistrare ca persoane aflate in căutarea unui loc de munca, sunt:

-actul de identitate;

-adeverința din care să rezulte data absolvirii;

Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidența AJOFM Dâmbovița în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data fiind înscrisa în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj, se va face în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor, adică de la data de 02.06.2023 având în vedere Ordinul MEC nr.3505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023 publicat în Monitorul Oficial.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea formulare persoane fizice/indemnizații de șomaj și venituri de completare.

-tel. 0245/620635.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița