AJUTOARE PENTRU INDIA DIN PARTEA STATULUI ROMÂN, ÎN LUPTA CU PANDEMIA COVID

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se aprobă acordarea de asistență internațională, cu titlu gratuit,
pentru Republica India, constând în cantitățile de produse prevăzute în anexa la
prezenta hotărâre.
(2) Transportul cantităților de produse prevăzute la alin. (1) se asigură de
către Ministerul Apărării Naționale cu o aeronavă din dotare, pe ruta România-India,
sub egida Mecanismului European de Protecție Civilă și cu recuperarea a 75% din
costul acestuia.
Art.2 – (1) Se completează lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc
epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor
care sosesc în România din acestea aprobată prin Hotărârea nr. 23 din 22.04.2021
a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prin introducerea Republicii India.
(2) Persoanelor care sosesc din Republica India nu le sunt aplicabile
prevederile art. 4 din Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, cu excepția celor prevăzute la alin. 2, lit. c), referitoare la
persoanele vaccinate și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea
celei de-a doua doze.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU