ALEGERI ÎN DESFĂȘURARE LA CRUCEA ROȘIE DÂMBOVIȚA

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Dâmbovița, organizează anul acesta alegeri pentru funcția de Președinte, membrii Adunării Generale, Comitetului județean și Biroului filialei. În această perioadă se derulează alegeri la subfilialele din județ, pentru alegerea președinților și desemnarea delegaților la Adunarea Generală, urmând ca în ziua de marți, 28 martie 2023, ora 11, în sala mare a Teatrului Tony Bulandra, situat în bulevardul Regele Carol I, nr. 43, Municipiul Târgoviște, să se desfășoare lucrările Adunării Generale.

În cadrul acestora, se va alege președintele filialei județene de Cruce Roșie Dâmbovița după prezentarea strategiei candidaților la această demnitate, se vor alege membrii Comitetului filialei, cei ai Biroului județean precum și delegații pentru Adunarea Generală a S. N. C. R. R.

Persoanele interesate de accederea într-o funcție eligibilă în cadrul organismelor de conducere ale S. N. C. R. R. – Filiala Dâmbovița, trebuie să depună în scris și să înregistreze la Sediul Filialei, până cel mai târziu la data de 12.03.2023, dosarul de candidat care va conține următoarele documente:

− curriculum vitae;

− scrisoare de intenție (semnată) din care să reiasă poziția pentru care se depune candidatura;

− cazier judiciar;

− dovada din care să reiasă că este membru activ.

Candidaturile depuse în afara termenului prevăzut nu vor fi luate în considerare.

 

BIROUL DE PRESĂ AL FILIALEI DE CRUCE ROȘIE DÂMBOVIȚA