ALOCAȚII EUROPENE PENTRU COPIII AI CĂROR PĂRINȚI LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE

Românii care lucrează în străinătate au dreptul să primească alocații europene pentru copii. Adulții trebuie să depună un formular la Agenția Națională pentru Prestații Sociale. Sumele pe care statele UE le acordă părinților sunt între 100 și 160 de euro.

Alocațiile „europene” sunt o formă de prestații familiare. Acestea au ca scop asigurarea securității sociale pentru salariații și lucrătorii independenți și membrii familiilor acestora. Ei trebuie să aibă reședința într-un stat membru al Uniunii Europene și să desfășoare o activitate salarială sau independentă în unul dintre aceste state.

Sumele se acordă pentru copiii avuți în îngrijire, la fel ca în cazul alocațiilor din România. Acestea pot avea un cuantum mai mare, care depinde de legislația statului în care părintele își desfășoară activitatea salarială sau independentă.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea alocaței „europene”
Trebuie să vă adresați instituției competente cu plata prestațiilor familiale din România (AJPS) și din statul în care lucrătorul migrant își desfășoară activitatea. Cele din urmă sunt organizate diferit de la un stat la altul.

În România, Agenția Națională pentru Prestații Sociale este instituția responsabilă cu plata prestațiilor familiale. La nivel local este reprezentată de Agențiile Județene pentru Prestații Sociale.

Procedura se demarează prin depunerea formularului E411 completat în partea A la instituțiile abilitate cu plata prestațiilor familiale din România sau din țara în care lucrătorul migrant își desfășoară activitatea.

Formularul E411 – Disponibil AICI!

Model de completare formular E411 – Disponibil AICI!

Alocația se poate acorda și retroactiv
Suma va putea fi accesată după completarea integrală a formularului E411 și depunerea acestuia la instituția responsabilă din statul UE competent cu plata alocației. Aceasta se poate acorda și retroactiv, perioada care poate fi solicitată anterior putând fi între 1 an și 3 ani, dacă este vorba de prima solicitare sau de realuarea dreptului.

Alocație europeană pentru copii. Precizările Comisiei Europene
În UE, ţara care răspunde de drepturile dvs. de securitate socială, inclusiv de prestaţiile familiale (alocaţii pentru copii, alocaţii de creştere a copilului, etc.), se stabileşte în funcţie de statutul dumneavoastră profesional şi de locul de reşedinţă – nu de cetăţenia pe care o aveţi, potrivit alba24.ro.

Legislaţia naţională stabileşte condiţiile în care părinţii primesc prestaţii familiale.

Părinţii au dreptul la prestaţii dintr-o anumită ţară din UE:

-dacă lucrează acolo
-dacă primesc o pensie de stat de la sistemul de securitate socială din ţara respectivă (de exemplu, pensie pentru limită de vârstă, pensie de invaliditate sau pensie de urmaş)
-sau dacă pur şi simplu locuiesc în ţara respectivă.
Prestaţiile familiale variază mult de la o ţară la alta.

Toată familia locuieşte într-o singură ţară
Dacă vă stabiliţi cu întreaga familie în altă ţară din UE şi sunteţi afiliat doar la sistemul său de securitate socială, veţi fi supus regimului de prestaţii familiale din ţara gazdă.

Însă, dacă sunteţi detaşat în străinătate pe termen scurt (mai puţin de 2 ani) şi rămâneţi asigurat în sistemul de securitate socială din ţara de origine, prestaţiile familiale vă vor fi plătite în continuare de ţara de origine.

Membrii familiei locuiesc în altă ţară
Dacă unii membri ai familiei dumneavoastră nu locuiesc în ţara în care sunteţi asigurat, aţi putea avea dreptul la prestaţii familiale din mai multe ţări.

În astfel de cazuri, autorităţile naţionale din ţările implicate vor analiza situaţia ambilor părinţi şi vor decide ce ţară poartă responsabilitatea principală pentru plata prestaţiilor. Decizia se va lua în conformitate cu „ regulile de prioritate”.

Regulile de prioritate

În general, ţara care poartă responsabilitatea principală pentru plata prestaţiilor este ţara în care aveţi drepturi la prestaţii sociale în baza faptului că lucraţi sau desfăşuraţi activităţi independente pe teritoriul său (dumneavoastră sau soţul/soţia).

Dacă beneficiaţi de astfel de drepturi în două ţări, responsabilitatea de a plăti îi revine ţării în care locuiesc copiii şi în care lucrează unul dintre părinţi.

Dacă niciunul dintre dvs. nu lucrează în ţara în care locuiesc copiii, veţi primi prestaţii din ţara în care nivelul acestora este cel mai ridicat.

Dacă aveţi dreptul la pensie în două ţări, responsabilitatea de a plăti îi revine ţării în care locuiesc copiii şi care plăteşte una dintre pensiile respective.

Dacă niciunul dintre dvs. nu primeşte pensie în ţara în care locuiesc copiii, veţi primi prestaţii din ţara în care aţi fost asigurat sau în care aţi locuit mai mult.

Dacă dreptul dumneavoastră la prestaţii familiale se bazează pe rezidenţa în două ţări, responsabilitatea de a plăti îi revine ţării în care locuiesc copiii.

Suplimente

Dacă prestaţiile primite de la ţara care deţine responsabilitatea principală au o valoare mai mică decât cele pe care le-ar fi acordat ţara cu responsabilitate secundară, ţara cu responsabilitate secundară va plăti un supliment egal cu diferenţa dintre valorile celor două prestaţii.

Astfel, vi se va plăti maximul de prestaţii cuvenite.

Alocația europeană: Părinţi divorţaţi

Dacă aţi divorţat şi fostul partener primeşte prestaţii familiale, dar nu le utilizează pentru întreţinerea copilului, contactaţi autorităţile competente în domeniul prestaţiilor familiale din ţara în care locuieşte copilul şi solicitaţi ca plata beneficiilor să fie redirecţionată către dumneavoastră, în calitate de părinte care se ocupă de fapt de întreţinerea familiei.

Alocația Europeană: Unde se depune cererea

Cererea poate fi depusă în orice ţară din UE în care dumneavoastră sau celălalt părinte aveţi dreptul la prestaţii.

Autorităţile din ţara în care depuneţi cererea o vor transmite şi celorlalte ţări responsabile de cazul dumneavoastră.

Dacă depuneţi cererea la timp într-una dintre ţări, se va considera că aceasta a fost depusă la timp în toate celelalte ţări din UE în care aveţi dreptul la prestaţii familiale.

Dacă autorităţile din țara în care aţi depus iniţial cererea nu au trimis la timp dosarele către omologii lor, ţările respective nu pot invoca acest motiv pentru a vă respinge cererea.

Contactaţi autorităţile naţionale pentru a afla care este termenul limită până la care puteţi solicita prestaţii familiale. Nerespectarea acestuia poate duce la pierderea dreptului la prestaţii.

Autorităţile naţionale au obligaţia de a coopera şi de a-şi comunica toate informaţiile necesare pentru tratarea cererii. Pentru a evita dificultăţile legate de limbă, administraţiile naţionale utilizează formulare standard pentru a face schimb de informaţii.

Prestaţiile familiale diferă foarte mult de la o ţară la alta

Statele membre îşi stabilesc propriile norme cu privire la drepturile la prestaţii şi servicii.

Toate statele membre oferă o formă sau alta de prestaţii familiale, dar valoarea acestora şi condiţiile de acordare variază mult.

Dacă unele ţări furnizează plăţi periodice, altele acordă mai degrabă scutiri de la plata impozitelor.

Pentru a evita eventualele neînţelegeri care ar putea avea un impact semnificativ asupra veniturilor dumneavoastră, informaţi-vă cu privire la sistemul de securitate socială din ţara gazdă.