ANUNȚ DE LA ITM DÂMBOVIȚA: SE REDUCE DURATA DE LUCRU CU 80% ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, URGENȚĂ SAU ASEDIU

În data de 5 aprilie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 345, Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

Concret, noul act normativ prevede posibilitatea ca, pe perioada stării de urgență, de alertă sau de asediu, plus încă 3 luni după încetarea acesteia, angajatorii să reducă programul de lucru cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, cu acordarea unei indemnizații de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii, inclusiv în cazul programului de muncă în ture, sau a programului de muncă inegal, cu obligația notificării angajatului, cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă și poate solicita decontarea indemnizației dacă:

– măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

– reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

În perioada aplicării măsurii, salariații afectați nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator, acestuia fiindu-i interzis să angajeze personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus ori să inițieze concedieri colective.

Prevederile legii se aplică și în cazul ucenicilor, cu condiția ca angajatorul să le asigure acestora accesul la pregătire teoretică și practică pentru dobândirea competențelor.

Reamintim că primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă a unuia sau a mai multor salariaţi, în afara programului de lucru stabilit în conformitate cu art. 1 din O.U.G. nr. 132/2020, constituie contravenţie ce se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Legea intră în vigoare de astăzi, 8 aprilie 2021, urmând ca, în termen de 30 de zile, să se modifice în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020.

Lixandru Marius

Inspector Șef