APEL DE FINANȚARE PENTRU MONUMENTELE ISTORICE! SE ASIGURĂ FONDURI PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI!

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) lansează prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) un nou apel de finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice.
Subprogramul Proiectare – elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice (TMI I / 2023) cu un buget maxim alocat de 3.000.000 lei !
Ca și noutate, suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 250.000 lei.
In cadrul Subprogramului Proiectare se vor primi propuneri pentru:
 proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, DTAC, PT şi DE);
 proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
 proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare DTAC, PT şi DE;
 proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
Informațiile detaliate privind documentația necesară întocmirii dosarului de finanțare conform Ghidului solicitantului sunt comunicate public pe site-ul INP, acestea fiind actualizate periodic.
Vă invităm să ne fiți aproape în cadrul acestui nou apel și totodată vă încurajăm să ne trimiteți cererile dumneavoastră de finanțare!
Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați link-ul următor -> https://patrimoniu.ro/timbru
Contact
e-mail: finantare.timbru@patrimoniu.gov.ro
tel: 021.336.60.73, interior 114