APIA DÂMBOVIȚA PRIMEȘTE CERERI PENTRU SECTORUL BOVINE, SUINE ȘI AVICOL

In conformitate cu  prevederile OUG 51/2022, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primeste, până la data de 12 mai 2022 inclusiv, cererile pentru  ajutorul de stat privind sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul  bovine, suine si avicol,  in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID 19.

     Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel:

  1. a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;
  2. b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine;
  3. c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.

Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.

DIRECTOR EXECUTIV,

Corina  Garleanu