APIA DÂMBOVIȚA: SE DEPUN CERERI DE AJUTOR EXCEPȚIONAL ACORDAT ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1053/2022 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primeste, în perioada 27 august – 15 septembrie 2022, Cererile de ajutor excepțional acordat in sectorul zootehnic pentru creșterea și/sau îngrășarea și/sau reproducția suinelor si pentru creșterea și/sau reproducția și/sau incubația păsărilor.

Schema de sprijin se acorda pentru susținerea unor cheltuieli angajate în perioada 24 februarie – 31 iulie 2022, necesare activităților de creștere și/sau reproducție a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor, în vederea realizării obiectivelor de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea nutrienților și aplicarea unor metode de producție favorabile mediului și climei, pentru susținerea activității de creștere în anul 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale.

Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA pe raza cărora potențialii beneficiari au sediul social sau unde au depus cerere de solicitare pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor.

Pentru a solicita sprijinul, producatorii agricoli trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate: să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să dețină exploatație cu cod ANSVSA, autorizată sanitar – verterinar; să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducție și/sau incubație a păsărilor, în perioada 24 februarie – 31 iulie, cu condiția menținerii activității până la data de 31 decembrie 2022; ajutorul de adaptare excepțional se acordă pentru capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producție deținută este de 200 euro/UVM pentru capacitatea de producție animale de reproducție (scroafe și/sau scrofițe montate) si de 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producție deținută este de 50 euro/UVM pentru capacitatea de producție găini reproducție rase grele și/sau tineret de reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire si de 20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie.

Plata ajutoarelor excepționale se efectuează până la data de 30 septembrie 2022 la un curs valutar stabilit la 4,9489 lei pentru 1 euro.

DIRECTOR EXECUTIV, Corina Garleanu