APROAPE 3500 DE ELEVI S-AU ÎNSCRIS LA CLASA PREGĂTITOARE ÎN ȘCOLILE DÂMBOVIȚENE

3422 de cereri admise în prima etapă de cuprindere a copiilor în învățământul primar (anul școlar 2020-2021)

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a centralizat situația preliminară a cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, după prima etapă de cuprindere în clasa pregătitoare (8 – 20 iulie), prevăzută de calendarul modificat și completat în luna mai prin ordin de ministru.

Astfel, în perioada 4 martie – 7 iulie 2020, au fost completate și depuse, la nivel județean, 3467 cereri, fiind admise 3422 cereri. Dintre cele 3467 cereri completate și depuse,  45 de cereri au fost respinse, provenind de la familii care nu aparțineau circumscripției, cereri care vor putea fi soluționate în etapa a doua de admitere. Au fost înregistrate și 454 cereri pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv. Dintre cererile depuse pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, 407 au primit recomandare pentru clasa pregătitoare și 47 pentru grupa mare din cadrul gradiniței.

În această primă etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse, inclusiv prin aplicația informatică, de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.

În a doua etapă (21 – 31 iulie) va fi asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean. La nivelul județului Dâmbovița sunt 591 de locuri rămase libere pentru etapa a doua. Modelul de cerere și alte informații utile se regasesc pe site-ul ISJ Dâmbovița la http://www.isj-db.ro/nscrierea-n-nv-m-ntul-primar-2020 .

În perioada 1 – 4 septembrie 2020 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea, de către inspectoratul școlar, a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De asemenea, inspectoratul școlar va soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

În situația transmiterii documentelor pe e-mail, prin poștă, cu confirmare de primire, documentele utilizate pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor fi solicitate și în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții au sau nu au domiciliul în circumscripția respectivă.