ATENȚIE, BULETIN RUTIER! DRUMURI PE CARE SE LUCREAZĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

Programul lucrărilor la infrastructura rutieră din Județul Dâmbovița, în perioada 21 – 25 septembrie 2020

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada

21 – 25 septembrie 2020, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități de infrastructură rutieră:

 1. Reabilitarea DJ 702D Dragomirești – Hulubești (șanț)

 2. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 702D Mogoșești – Geangoești (sectorul Mogoșești – sens

giratoriu – podul peste râul Dâmbovița, la Râncaciov)

 1. Covor bituminos pe DJ 722 Movila – Cuza Vodă, L = 2 km

 2. Covor bituminos pe DJ 721 Văcărești – Perșinari, sectorul Perșinari, L = 1,5 km

 3. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 711B, sectorul Cazaci – DN 71

 4. Semnalizare rutieră – montare de indicatoare rutiere pe alte drumuri județene

 5. Pod peste Sabar pe DJ 401A, la Odobești

 6. Modernizarea DJ 702 – lim. Județ Argeș – Cândești-Deal – Cândești-Vale

 7. Reabilitarea / modernizarea DJ 503, pe traseul limită Jud. Teleorman – Șelaru – Fierbinți, km 87+070 – km 95+532 (8,462 km), și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești, km 22+000 – km 41+694 (19,694 km)

 8. Pod pe DJ 711E, la km 3+680, peste Râul Ialomița, la Ibrianu

 9. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 712A, Râu Alb – Runcu

 10. Modernizare de drumuri comunale în Comuna Morteni

 11. Asfaltare de drumuri locale în Comuna Raciu

 12. Covoare bituminoase pe DJ 401A

 13. Pod pe DJ 714A, Moroeni – Pucheni – Valea Brăteiului, km 7+600, peste pârâul Rătei

 14. Refacerea drumului județean DJ 710, la km 3+300, pe raza satului Miculești, orașul Pucioasa,

care a fost afectat din cauza ruperii părții carosabile, ca urmare a eroziunii malului drept al pârâului

Bizdidel, la limita unei apărări de mal existente, fiind necesare lucrări de consolidare pe o porțiune

de aproximativ 150 m; de asemenea, la km 3+550, acesta este grav afectat din cauza eroziunii

malului drept al pârâului Bizdidel, fiind necesare lucrări de apărări de mal pe o porțiune de 100 m

 1. Covoare bituminoase pe DJ 702A, DJ 702B

 2. Execuția de lucrări de asfaltare a 2,32 km de drum în comuna Valea Lungă

 3. Modernizare de străzi, prin asfaltare, în comuna Băleni – satele Băleni-Sârbi şi Băleni-Români (lot nr. 1)

 4. Reabilitarea drumului de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga, L = 3,093 km

21. Asfaltarea străzilor Țarina XIII și Țarina VII din Comuna Moțăieni

22. Modernizarea infrastructurii rutiere din satul Niculești (Comuna Niculești)

23. Estetică rutieră pe drumurile județene

24. Modernizarea străzilor Ialomiței, Crângului, Pomilor, Plantației, str. Malu Roșu, str. Sat Costești,

din orașul Fieni

25. Modernizarea DJ 711, sectorul Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, L = 19,350 km

26. Modernizare de drumuri de interes local în comuna Dragodana

27. Asfaltare de drumuri locale, L = 2.251 m, în comuna Crângurile

28. Extinderea amenajării pentru scurgerea apei pe DJ 711B, centrul civic din satul Hăbeni, comuna

Bucșani

NOTĂ:

ATENŢIE! BULETIN RUTIER

1. Circulația publică pe podul pe DJ 702A peste râul Argeş, la Pătroaia, este închisă. Variantele

ocolitoare sunt drumurile locale.

2. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:

DJ 503, sector Fierbinți – limită Jud. Argeș

DJ 611, sector Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit)

DJ 710 Pucioasa – Bezdead, sectoare cu drum îngustat și avariat în zona Miculești – Măgura

DJ 720A, sector Finta

DJ 722, sector drum cale ferată și pod Mircea Vodă

Facem următoarele recomandări participanţilor la trafic:

Se va circula cu viteză redusă și cu atenție în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce au semnificaţia „drum cu denivelări”, viteza trebuind adaptată la starea părţii carosabile.

Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu atenţie sporită în zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi acolo unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.

Vă rugăm să vă informați în prealabil în legătură cu condițiile meteorologice din zonă, mai ales în perioadele în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) emite atenționări de vreme rea.

Se vor respecta cu strictețe semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și reglementare.

Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor de drum menționate se pot obţine de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală Infrastructură Locală, tel: 0245 207625, de luni până vineri, între orele 08:00 și 16:00.

Biroul Comunicare, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița