ATENȚIE! IATĂ LISTA CU DRUMURILE UNDE SE LUCREAZĂ ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

COMUNICAT DE PRESĂ

privind programul lucrărilor la infrastructura rutieră

din Județul Dâmbovița, în perioada 11 – 15 octombrie 2021

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 11 – 15 octombrie 2021, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități la infrastructura rutieră:

1. Siguranța circulației

– semnalizare rutieră – montaj indicatoare rutiere și elemente pentru siguranța circulaței

2. Covor bituminos DJ 702E Făgetu – Gura Foii

3. Covor bituminos DJ 702E Mislea – Ungureni, L=5,483 km – acostament

4. Refacere platformă drum DJ 714 Padina – Salvamont, punct Pensiunea Octavian

5. Refacere DJ 714 în zona Cheile Tătarului

6. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 714 sector Glod – Sanatoriu Moroeni, km 2+000-

5+000

7. Reabilitare/modernizare DJ 503 pe traseul limită județ Teleorman – Șelaru – Fierbinți,

km 87+070 – km 95+532 (8,462 km) și DJ 611, pe traseul Fierbinți – Vișina – Petrești,

km 22+000 – km 41+694 (19.694 km)

8. Asfaltare străzi în comuna Corbii Mari

9. Modernizare DC 501 în comuna Comișani, sat Lazuri

10. Reabilitare și modernizare străzi în comuna Șotânga

11. Covor bituminos DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni, L= 2 km

12. Modernizare DJ 711, sect. Băleni – Dobra – Bilciurești – Cojasca, km 16+000-

35+135, L=19,350 km;

13. Modernizare DJ 711 Cojasca – Bujoreanca (DN 1A), km 35+350-40+830, L= 5,48 km

14. Modernizare DJ 720B Ulmi – Nisipuri – Gura Ocniței, km 0+572- 6+384, L= 5,812 km

15. Modernizare DJ 720 Gura Ocniței – Moreni,

16. Modernizare DJ 711 Târgoviște – Comișani – Băleni, km 0+000-16+000, L=16 km

17. Punere în siguranță pod peste Argeș pe DJ 711A, km 36+698, la Potlogi

18. Modernizare şi reabilitare drumuri comunale cu o lungime totală de 2.677,96 m , com.

Văleni Dâmbovița

19. Modernizare drum de legătură Bărbulețu – Valea Tisei – Malu cu Flori

20. Covoare bituminoase , et. II, lot 1 – DJ 721A – decolmatare șanțuri

21. Reabilitare imobil pentru înființarea arhivei CJD

22. Iluminat public DJ 714 Zănoaga , Bolboci, Cheile Tătarului, Peștera, Padina

23. Reabilitare pod pe DJ 701 peste râul Argeș, km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari

24. Centru salvamont zona Peștera,comuna Moroeni

NOTĂ

ATENŢIE! BULETIN RUTIER

Pe DJ 711 Ulmi – Băleni – Bujoreanca se închide temporar circulația rutieră în perioada 21.06.2021 – 31.10.2021, la km 16+050 pe raza comunei Băleni, pentru executarea lucrărilor de dezafectare a podului existent și construirea unui pod nou. Varianta ocolitoare de circulație va fi: DJ 711 (Racoviță) – DJ 711B (Bucșani) – DJ 720A (intersecție DC 28) – DC 28 (intersecție DJ 711).

  1. Podul pe DJ 711 de la km 34+414, situat pe raza localității Cojasca, se inchide temporar circulației rutiere în perioada 2.08.2021 – 20.12.2021. Devierea circulației se va face în funcție de categoria vehiculelor, astfel:
  1. Vehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mică de 7,5 t pe DC 43A prin satul Iazu traversând podul în aval,
  1. Vehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe DJ 711E Bilciurești – DC 31- DJ 720A Finta Mare – DN 1A Postârnacu
  1. Podul pe 701 peste râul Argeș situat la km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari este închis circulației publice. Varianta ocolitoare de circulație va fi Crovu – Zidurile – Potlogi – Corbii Mari – Ungureni ( DJ 701 – DJ 401A – DJ 711A – DJ 701)
  1. Drumul județean DJ 719, sect. intersecție DN 72 – Răzvad și sect. intersecție cu str. Magrinii – Târgoviște este restricționat circulației pentru vehiculele cu masă mai mare de 7,5t.
  1. Drumul județean DJ 714 zona Cheile Tătarului este închis circulației publice începând cu data de 22.07.2021, fiind afectat de calamitățile naturale din perioada 19-20.07.2021.
  1. Drumul județean DJ 720, sect. Gura Ocniței (intersecție cu DJ 720C) – Gura Ocniței (intersecție cu DJ 720A), km 2+335-4+020 este închis circulației rutiere în perioada 1.09.2021- 15.11.2021. Varianta ocolitoare va fi DJ 720C (intersecție cu DJ 720 – intersecție cu DJ 720A) – DJ 720A (intersecție cu DJ 720C – intersecție cu DJ 720).

  1. Podul pe DJ 702A, peste râul Argeş, la Pătroaia, este închis circulaţiei publice. Variante ocolitoare sunt drumurile locale.
  1. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări şi alte pericole:

DJ 503, sect. Fierbinți – lim. jud. Argeș

DJ 611, sect. Glogoveanu – Fierbinți (sector pietruit)

DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare cu drum îngustat și avariat pe

zona Miculești –Măgura – Costișata

DJ 720A, sect. Gheboaia – Finta

DJ 722, pod îngust Mircea Vodă, com. Sălcioara

DJ 712 A Fieni – Badeni – Runcu

DJ 710 Bezdead – Costișata

DJ 716 Priboiu – Glodeni

DJ 711A sector Pod peste Argeș – Autostrada A1

Facem următoarele recomandări pentru participanţii la trafic:

Se va circula cu atenţie şi viteză redusă, în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având semnificaţia „drum cu denivelări”, adaptându-se viteza la starea părţii carosabile.

Recomandăm ca deplasările pe traseele montane să se realizeze cu autovehicule

echipate corespunzător şi totodată a acorda o atenţie sporită în zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi unde există posibilitatea de dislocare a anrocamentelor.

Vă rugăm a vă informa în prealabil asupra condițiilor meteorologice din zonă și în perioadele de atenționare meteorologică de vreme rea, prin intermediul A.N.M.

Se vor respecta, cu strictețe, semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și reglementare.

Detalii suplimentare privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine și de la

Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Tehnică tel. 0245/207625, luni-vineri între orele 08.00-16.00.

Compartimentul Imagine, Relații Externe – Consiliul Județean Dâmbovița