AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA PROIECTUL „REABILITARE ȘI EXTINDERE SPAȚII VERZI ÎN ORAȘ TITU”

Au fost demarate lucrările la proiectul “Reabilitare şi extindere spaţii verzi în oraş Titu”, cod SMIS 118257, cu finanţare prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Valoarea totală a proiectului este de 7.819.388,76 lei, din care 6.638.648,40 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 1.015.322,69 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional.
Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului constă în creşterea atractivităţii oraşului Titu şi îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţii locale prin reconversia şi refunctionalizarea unui teren neutilizat în scopul creşterii suprafeţelor de spaţii verzi şi dezvoltării facilităţilor de agrement şi petrecere a timpului liber. În vederea atingerii acestui obiectiv, în cadrul proiectului, având o durată de implementare de 21 de luni, este propusă amenajarea unui parc cu o suprafaţă totală de 30.235 mp, din care suprafaţa gazonată va fi de 26 280,49mp, cea plantată de 1.089 mp, iar suprafaţa construită va însuma 2 865,51 mp.
Principalele activităţi derulate pe parcursul proiectului vor consta în:
– Realizarea unui zone de promenadă cu gradene înierbate şi plantate cu arbori, capabil să găzduiască evenimente cultural sportive diverse
– Amenajarea de zone recreere şi joacă
– Realizarea de lucrări de amenajare peisagistică
– Execuţia de alei pietonale, sisteme de iluminat, monitorizare video şi WIFI
– Amenajarea unui foişor cu acces liber pentru vizitatorii parcului.
– Amplasarea de mobilier urban.
Ca urmare a implementării proiectului, vor fi creaţi 30.235 mp de spaţii verzi prin reabilitarea unui teren în prezent degradat şi neutilizat.