AUTORITĂȚILE DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA PUN LA DISPOZIȚIA REFUGIAȚILOR DIN UCRAINA PESTE 400 DE LOCURI DE CAZARE CU CARACTER TEMPORAR

Primăria comunei Lungulețu (foto articol) pune la dispoziția refugiaților din Ucraina 75 de locuri de cazare. De asemenea, alte 70 de locuri sunt disponibile în Târgoviște, în Campusul Universității „Valahia”. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Dâmbovița pune la dispoziție 90 de locuri de cazare, 50 dintre acestea fiind destinate copiilor. Doar 9 primării din județ se oferă să cazeze refugiați. Iată situația transmisă de Instituția Prefectului Dâmbovița.

HOTĂRÂREA nr. 13/11.03.2022 privind stabilirea spaţiilor temporare de cazare la nivelul judeţul Dâmboviţa  pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite,  proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița Dâmbovița

  • Având în vedere prevederile:
  • 11 alin. (1) coroborat cu art. 22, lit. „b” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu completările şi modificările ulterioare;
  • 10 alin. (1) și (2) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, fucţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004;
  • 1 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, privind acordarea de spijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat in Ucraina, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârii de Guvern nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;

Analizând propunerile identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului Dâmboviţa, în vederea asigurării de sprijin şi asistenţă umanitară pentru persoanele provenite din zona de conflict armat din Ucraina,

În temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, fucţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se stabilesc spaţiile temporare de cazare, identificate la nivelul judeţului Dâmboviţa, pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa din prezenta hotărâre se va actualiza în raport de suplimentarea și identificarea ulterioară a altor locuri/spații temporare de cazare puse la dispoziție de către instituțiile/autoritățile publice.

Art. 2. (1) Instituțiile/autoritățile publice prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre, în vederea decontării cheltuielilor conform ordonanței de urgență nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, vor încheia un Protocol de cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița pentru acordarea unor măsuri de sprijin cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România.

(2) Pentru decontarea cheltuielilor efectuate, instituția sau autoritatea publică care a asigurat serviciile prevăzute la art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, va transmite Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița, în original, documentele justificative privind serviciile prestate, conform protocolului de cooperare încheiat.

(3) Instituția/autoritatea publică se obligă să asigure cel puțin numărul de locuri comunicat și înscris în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Repartizarea cetăţenilor străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina către spaţiile temporare de cazare, identificate la nivelul judeţului Dâmboviţa, se va face prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență ca urmare a dispoziției/ordinului/solicitării venite de la C.N.C.C.I. sau altă instituție/structură/persoană abilitată.

(2) Decontarea cheltuielilor efectuate de către instituția sau autoritatea publică care a asigurat serviciile prevăzute la art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare, se face numai dacă persoanele cazate/hrănite au fost repartizate prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

Art.4. Prevederile stabilite prin prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 11.03.2022 și vor fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie.

Art.5. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, din toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Dâmbovița, precum și conducerii instituțiilor menționate în Anexa, ce este parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT

CLAUDIA GILIA

Anexa

la Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 13/11.03.2022

  1. SPAȚII DE CAZARE LA NIVELUL PRIMĂRIILOR
Nr.

crt.

LOCALITATE DENUMIRE SPAȚIU Adresa Date contact

(Numele, prenumele, funcție)

LOCURI CAZARE
Reprezentat legal Responsabil spațiu
1. BEZDEAD Cămin Cultural sat Bezdead, str. Principală nr. 1031 Anghelescu Teodora

Primar

Panait Raluca

Funcționar administrav

10
2. BREZOAELE Cămin Cultural sat Brezoaele, str. Principală nr. 508 Tudorache Nicolae

Primar

Enache Alexandru

Referent

cămin cultural

50
3. COMIȘANI Clădire After School sat Comișani, str. Heleșteelor nr. 219 Bătrânu Ion

Primar

Badea Constanin

Viceprimar

22
4. DĂRMĂNEȘTI Punct ISU sat. Dărmănești, str. Vlădeni nr. 1227 Mihalache Valentin

Primar

Cătănescu Vasile

Șef SVSU

10
5. LUNGULEȚU Cămin Cultural sat. Lungulețu, str. Principală nr. 83 Duțu George

Primar

Gheorghe Marius

Administrator

cămin cultural

75
6. NUCET Liceul Tehnologic Nucet sat Nucet, str. Gării nr. 6 Bărboiu Luisa

Primar

Bălan Tănțica

Administrator liceu

40
7. RĂCARI Imobil primărie Răcari, sat Ghimpați, str. Porumbeilor nr. 366 Caravețeanu Marius

Primar

Tănase Mugurel

Viceprimar

30
8. TITU Liceul Teoretic ’’I.C. Vissarion” Titu, str. I.C. Vissarion nr. 49 Niculae Traian

Primar

Sandu Marius

Administrator public

40
Liceul Tehnologic ”Goga Ionescu” Titu, str. Gării nr. 105 40
9. VOINEȘTI Liceul Tehnologic Voinești Sat. Voinești, str. Principală nr. 154 Sandu Gabriel

Primar

Dobrinoiu Georgiana

Director liceu

36

 

 

 

 

  1. SPAȚII DE CAZARE LA NIVELUL INSTITUȚIILOR
Nr.

crt.

LOCALITATE INSTITUŢIE Adresa Date contact

(Numele, prenumele, funcția)

LOCURI CAZARE
Reprezentant legal responsabil spațiu
1. TÂRGOVIȘTE Universitatea Valahia din Târgoviște,

Cămine 1, 2 și 3

Târgoviște, Aleea Sinaia nr. 13 Duică Mircea Constantin

Prorector

Voinea Liliana

Administrator cămine

41
2. TÂRGOVIȘTE Universitatea Valahia din Târgoviște,

Cămin 4

Târgoviște, str. Moldovei nr. 5 29
3. TÂRGOVIȘTE Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița

Complexul de servicii sociale ”Casa Soarelui” Târgoviște

Târgoviște, str. Vlad Țepeș nr. 6A Sandu Ionela

Director

Dincă Sorina

Șef centru

50

(copii care beneficiază de o măsură de protecție specială)

4. TÂRGOVIȘTE Direcția de Asistență Socială

Centrul rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru

persoanele fără adăpost ’’Sfânta Maria’’

Târgoviște, str. Vlad Țepeș nr. 6C Iordache Marcela

Director

Petre Mihaela

Șef centru

40