BANI DE LA GUVERN PENTRU LOCALITĂȚILE AFECTATE DE CALAMITĂȚI

Comunicat de presă referitor la alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru județul Dâmbovița

Vă informăm că în urma ședinței Guvernului României din data de 27.08.2020 a fost adoptată H.G nr. 718/27 august 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale, prin care au fost repartizate și județului Dâmbovița sume în valoare totală de 2.950.000 lei, pentru 2 obiective, respectiv:
⦁ Punere în siguranță și consolidare DJ 714 prin refacerea podețelor tubulare, asigurarea scurgerii apelor și protecție versanți km 9 + 200-km 19+100 și km 24+500-km 29+600, comuna Moroeni: 2.800.000 lei
⦁ Punere în siguranță DJ 702L, punct Gura Ursului, în satul Scheiu de Sus, comuna Ludești: 150.000 lei.

Biroul de presă al Instituției Prefectului –județul Dâmbovița