CĂMINELE DE BĂTRÂNI ȘI CENTRELE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ, VERIFICATE DE INSPECTORII ITM

Comunicat de presă

Având in vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii, în perioada 1 – 18 august, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița, s-a desfășurat Campania Natională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea și executarea contractelor individuale de muncă si pentru verificarea modului in care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității si protecția sănătății lucrătorilor de către angalatorii care desfăsoară următoarele activități:

-alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a. – cod CAEN 8790;

-alte activități de asistență sociala, fără cazare, n.c.a. – cod CAEN 8899;

-activități ale centrelor de ingrijire medicala – cod CAEN 8710;

-activități ale centrelor de recuperare psihica și de dezintoxicare, exclusiv spitale – cod CAEN 8720.

Din punctul de vedere al relațiilor de muncă, acțiunea de control a urmărit respectarea prevederilor din Codul Muncii, privind încheierea contractului individual de muncă, munca subdeclarată, contractul individual de muncă cu timp parţial, durata timpului de muncă, munca suplimentară, munca de noapte, repausul zilnic, repausul săptămânal și sărbătorile legale. De asemenea, s-a verificat respectarea prevederilor H.G. nr.905/2017, privind registrul general de evidentă a salariaților și ale H.G nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În ceea ce privesc aspectele privind sănătatea și securitatea în muncă, inspectorii ITM Dâmbovița au verificat printre altele modul de organizare a intervenției în caz de pericol grav și iminent, desemnarea lucrătorilor pentru acordarea primului ajutor în astfel de situații, efectuarea controlului medical și psihologic de către lucrători, existența autorizației de funcționare din punct de vedere al SSM, acordarea de echipamente individuale de protecție pentru lucrători.

În urma controalelor efectuate de inspectorii ITM Dâmbovița, nu au fost depistate probleme deosebite, astfel că din cele 30 de unități verificate, o unitate a fost sancționată cu amendă in valoare de 2000 lei. În plus, s-au dispus 16 măsuri de intrare în legalitate.

In domeniul relațiilor de muncă, au fost depistate următoarele neconformități: intârzieri privind plata salarială, lipsa evidenței timpului de lucru, necompensarea corespunzatoare a orelor suplimentare, neînmanarea contractelor individuale de muncă, salariaților titulari.

In domeniul securitații si sănătații in muncă, au fost depistate următoarele neconformități: lipsă dovadă efectuare PRAM (verificare a prizelor de împământare si paratrasnet), lipsă efectuare examen medical periodic, lipsă instruire introductiv-generală si la locul de muncă.

Menționăm că nu au fost depistate cazuri de muncă la negru, în unitățile de asistență socială controlate.

Cu consideraţie,

Lixandru Marius