CAMPANIE ITM: „MUNCEȘTE LEGAL, CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE!”

În perioada 07-30 iulie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dambovița derulează o campanie de informare despre munca „la negru” și munca „la gri”, denumită: „MUNCEȘTE LEGAL! CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE. Scopul acțiunii este creșterea gradului de conștientizare a lucrătorilor cu privire la consecințele sociale și economice negative pe care le produce munca nedeclarată și munca subdeclarată (munca „la gri”), la drepturile și obligațiile pe care le au aceștia, cât și la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „la negru” sau „la gri”.

Este în defavoarea salariatului sa accepte ca o parte din munca efectiv prestată de el sa-I fie platită „la negru„, pe lângă salariul declarat si fiscalizat.

Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în forma scrisă și înmânarea unui exemplar pentru salariat, îi revine angajatorului.

Contractul de muncă se incheie in formă scrisă inainte de a incepe activitatea, iar „perioada de probă„ se desfașoară dupa semnarea contractului individual de muncă.

Informațiile detaliate se regăsesc pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dambovița, precum și în pliantul elaborat de Inspecția Muncii București și distribuit în locuri consacrate cu afluență de persoane – piețe, târguri, primării, gări, stații de transport în comun, locașuri de cult, inclusiv în mediul rural.

Pliantul conține informații foarte importante privind contractul individual de muncă, timpul de muncă și de odihnă, munca suplimentară și de noapte, repausul zilnic și săptămânal, sărbătorile legale precum și datele de contact ale I.T.M. Dmbovița în vederea sesizării oricăror încălcări ale legislației muncii.

Scopul acestui demers este de a ne asigura că cetățenii , indiferent că  sunt în căutarea unui loc de muncă sau sunt angajați,  cunosc ce drepturi au și știu cui să se adreseze dacă întâmpină probleme, pentru a evita, în acest fel, situațiile de abuz.

Cu respect,

Lixandru Marius

Inspector Șef