CARANTINĂ PENTRU LOCALITATEA MOȚĂIENI! RATA DE INCIDENȚĂ ESTE DE 9,2!

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

DÂMBOVIȚA

HOTĂRÂREA NR. 83/07.11.2020

privind propunerea instituirii carantinei zonale în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița

Având în vedere:

 • situaţia epidemiologică din U.A.T. Moțăieni, judeţul Dâmbovița, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de peste 9 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare;

 • prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

 • prevederile art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

 • prevederile art. 11, alin. (3) din H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

 • prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

 • prevederile art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

 • raportul de evaluare a riscului epidemiologic pentru comuna Moțăieni, întocmit de Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, înaintat cu adresa nr. 25951/07.11.2020, prin care se concluzionează că se impune măsura de carantinare zonală a comunei Moțăieni;

 • avizul de carantinare zonală nr. CNSCBT 100/07.11.2020 al Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, înregistrat la Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița cu nr. 25952/07.11.2020;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 83, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 07.11.2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se propune instituirea măsurii de carantină zonală începând cu data de 08.11.2020, ora 5.00, pentru U.A.T. Moțăieni, perimetrul vizat de măsura carantinării fiind delimitat de următoarele coordonate geografice:

 1. Satul Moțăieni:
 1. 45°06’20.00070″N 25°25’03.02974″E
 2. 45°06’12.12980″N 25°25’11.67849″E
 3. 45°05’00.28219″N 25°25’24.61818″E
 4. 45°05’15.92285″N 25°25’03.68440″E
 5. 45°05’27.24735″N 25°24’57.38563″E
 6. 45°05’34.02005″N 25°24’54.69352″E
 7. 45°05’44.41883″N 25°24’51.57465″E
 8. 45°05’53.43675″N 25°24’45.03242″E
 9. 45°06’02.28014″N 25°24’51.01439″E
 10. 45°06’23.83623″N 25°24’39.50202″E
 1. Satul Cucuteni:
 1. 45°06’57.82137″N 25°24’48.16527″E
 2. 45°06’37.41040″N 25°24’48.06687″E
 3. 45°06’26.08065″N 25°22’45.96594″E
 4. 45°07’16.12105″N 25°23’03.79129″E
 5. 45°07’11.24779″N 25°24’16.39679″E.

Art. 2. În zona prevăzută la art. 1, se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona menţionată la art. 1 şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

 3. evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Dâmbovița a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;

 4. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmbovița, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;

 5. purtarea măştilor de protecţie de către toate persoanele aflate în spaţiile publice;

 6. asigurarea ordinii publice se realizează de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmbovița, după caz.

Art. 3. Până la aprobarea măsurii carantinării zonale prin ordin al D.S.U., în zona definită potrivit art. 1 se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele în spații publice, precum și interzicerea activității cu publicul a agenților economici care desfășoară activități de servire hrană sau de consum al băuturilor alcoolice / nealcoolice, indiferent dacă activitățile se desfășoară la interior sau exterior.

Art. 4. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița stabilește următoarele măsuri:

 1. asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică Dâmbovița;

 2. implicarea medicilor de familie de pe raza unității administrativ-teritoriale în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);

 3. colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;

 4. asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;

 5. asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;

 6. stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile prezentului ordin de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmbovița, cu aprobarea prefectului;

 7. punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;

 8. controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină.

Art. 5. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre se transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Departamentului pentru Situații de Urgență în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurii de carantină zonală în comuna Moțăieni, județul Dâmbovița.

PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREFECT,

dr. ing. AURELIAN POPA