CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE – DÂMBOVIȚA, 23 DE ANI DE ACTIVITATE

Marcăm împlinirea a 23 de ani de activitate în slujba asiguratului dâmbovițean. Au fost ani de muncă, de eforturi constante și continue căutări, ani nescutiți de erori. Sistemul de sănătate avea nevoie de o confirmare a solidarității intregii societăți pentru sprijinirea
dezvoltării sale. Din acest motiv a apărut proiectul “Gala asigurărilor sociale de sănătate” – un act de mobilizare socială pentru promovarea si susținerea calității serviciului
medical. Rămânem nu doar o instituție deschisă, dar și o echipă determinată în a colabora cu toți factorii dedicați domeniului sănătății pentru atingerea acestui deziderat.
Această menire nobilă trebuie transmisă mai departe, cu speranța că cei care vin după noi vor fi și mai buni și mai puternici. Propriul exemplu reprezintă reperul de cea mai
înaltă calitate!