CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ? IATĂ OFERTELE DISPONIBILE ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA!

207 locuri de muncă disponibile

pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 207 locuri de muncă, din care:

  • 4 pentru persoanele cu studii superioare;
  • 154 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii;
  • 49 de posturi pentru muncitorii necalificaţi.

Dintre acestea menţionăm:

instalator tehnico – sanitare și gaze, electrician întreținere și reparații, mașinist pod rulant, mecanic auto, galvanizator, frezor universal, operator chimist, infirmier, confecționer articole textile, lăcătuș mecanic întreținere și reparații, strungar universal, faianțar, dulgher, fasonator mecanic, casier, agent curățenie, lucrător comercial, agent securitate, vânzător, șofer, administrator rețea calculatoare, expert achiziții publice, gestionar depozit, inginer autovehicule rutiere, inginer prelucrări mecanice, director vânzări, controlor calitate, încărcător – descărcător și muncitor necalificat în construcții.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofm dambovita – secțiunea persoane fizice/locuri de muncă vacante;

-sediul AJOFM Dâmbovița – Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr.1A precum și punctele de lucru din Moreni, Pucioasa, Găești, Băleni și Titu, tel. 0245/615932.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița