CELE MAI MULTE ȘCOLI DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ÎȘI REDESCHID PORȚILE PENTRU ELEVI!

Informare

Privind funcționarea unităților de învățământ din județul Dâmbovița (05.05.2021 – 07.05.2021)

Începând cu data de 5 mai 2021, 351 unități de învățământ din județul Dâmbovița vor desfășura cursurile în scenariul 1, cu participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor, cu respectarea tuturor normelor de protecție. În scenariul 2 vor funcționa 154 unități de învățământ.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului educației și ministrului sănătății nr. 3235/2021, cu modificările și completările ulterioare, scenariul 2 presupune prezența fizică în unitățile de învățământ a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea tuturor normelor de protecție sanitară.

Din totalul de 66934 preșcolari și elevi din județul Dâmbovița, 74.25% vor fi prezenți fizic la școală (49692), 14.86% vor continua cursurile în sistem online (9947, dintre care 271 din motive medicale), iar 10.89% sunt în vacanță (7295 elevi din clasele a VIII-a, a XII-a zi și a XIII-a seral și frecvență redusă, care încep cursurile pe data de 10 mai 2021).

Inspector școlar general,

Prof. Cătălina HOMEGHIU