CEREMONIA DEPUNERII JURĂMÂNTULUI MILITAR DE CĂTRE ELEVII ŞCOLII DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ „PAVEL ZĂGĂNESCU” – BOLDEŞTI

Continuând tradiţia, astăzi, 04 august 2023, ora 0900, elevii Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti au rostit sub faldurile Tricolorului Românesc, jurământul de credinţă faţă de ţară, moment ce produce o transformare spirituală şi profundă în viaţa lor. Prin rostirea cuvintelor Jurământului Militar, elevii au promis solemn față de Patrie că vor purta în suflet drapelul românesc, simbol al gloriei și onoarei militare, al unității poporului român. De astăzi, reprezintă, alături de ceilalţi militari ai țării, forța, puterea și viitorul României.

Alături de cei 198 de elevi, la festivitate au participat secretarul de stat dr. Raed ARAFAT, subprefectul judeţului Prahova Marius SOARE, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, general Dan – Paul IAMANDI, precum şi reprezentanţi ai administraţiei publice, părinţi, rude şi prieteni ai elevilor.

La încheierea momentului festiv, au vizitat spaţii de învăţământ şi sociale, care facilitează formarea elevilor ca viitori salvatori.

ISTORICUL ŞCOLII

Pe parcursul celor 37 de ani de existenţă, instituţia a pregătit un număr de 5154 subofiţeri şi 634 maiştri militari şi a asigurat formarea continuă a 5729 cadre din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne prin dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite.

Şcoala a fost înfiinţată la data de 15.02.1986, sub denumirea „Şcoala Militară de Subofiţeri de Pompieri” Boldeşti-Scăeni, răspunzând necesităţii formării, la nivelul Corpului Pompierilor Militari a unei reţele proprii de unităţi de învăţământ în care să fie pregătite cadre competente şi competitive valoric.

Totodată, în anul 2004, școlii i se atribuie actuala denumire și anume „Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești.

Oferta educaţională a şcolii s–a extins permanent, prin organizarea de cursuri pentru iniţierea în carieră; examene de carieră în vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant/ maistru militar clasa I; cursuri pentru dezvoltarea carierei şi alte activităţi de formare profesională a personalului din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Rememorând drumul parcurs până în prezent, putem afirma că Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti s-a aflat într-un permanent proces de transformare şi perfecţionare, atât din punct de vedere managerial, cât şi logistic, urmărind cu consecvenţă îmbunătăţirea programelor de studii şi creşterea calităţii serviciilor educaţionale.

Toate aceste realizări au contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi creşterea gradului de adecvare a bazei didactico- materiale la specificul calificărilor profesionale existente în oferta educaţională.

Compartimentul Informare și Relații Publice