CERTIFICATELE DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP AU VALABILITATE ÎNCĂ 90 DE ZILE DE LA RIDICAREA STĂRII DE ALERTĂ!

Pentru a veni în sprijinul populaţiei deţinătoare de certificate de încadrare în grad de dizabilitate, facem precizarea că valabilitatea acestora este prelungită pe o perioadă de 90 de zile de la ridicarea stării de alertă, conform prevederilor art. 4, alin. (5), din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: art. 4, alin. (5) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Înregistrearea unei cereri, însoțită de documentele necesare completării dosarului, pentru o nouă evaluare reprezintă „excepţia” de la regula stabilită prin actul normativ. Menţinerea valabilităţii certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru o perioadă de până la 90 de zile de la încetarea stării de alertă nu este condiţionată de data la care acestea au expirat (în timpul sau în afara stării de alertă).

Astfel că, toţi dâmboviţenii, care au certificatele de handicap expirate din perioada stării de alertă sau imediat după ridicarea acesteia, trebuie să ştie că aceste documente sunt valabile până în data de 6 iunie 2022.

De asemenea, vă reamintim că documentele pentru evaluarea/reevaluarea dosarelor de încadrare în grad de handicap se depun cu 60 de zile înainte de expirarea celor 90 de zile ulterioare stării de alertă.

DIRECTOR GENERAL,               

  1. Ionela Sandu

ŞEF SERVICIU SMCSSMRP,

prof. Eremia Alina-Ioana

Red/Dact. Insp. Ciobănoiu Maria-Mihaela