CETATEA BREAZA DIN FĂGĂRAȘI, LOCUL DE UNDE A VENIT NEGRU-VODĂ?

Autor: Iulia Ghercă

„Iar când au fost la cursul anilor de la Adam 6798, fiind în Țara Ungurească un voievod ce l-au chemat Radul Negrul Voievod, mare herțeg pre Amlaș și pre Făgăraș, rădicatu-sau de acolo cu toată casa lui și cu mulțime de noroade: rumâni, papistași, sași, de tot feliul de oameni, pogorându-se pre apa Dâmboviții, început-au a face țară noao.” Dacă teoria descălecatului, așa cum este ea descrisă în Letopisețul Cantacuzinesc se adeverește, cel mai probabil este că de aici a început totul.

Cetatea de la Breaza, din Făgăraș este locul de unde se crede că a descălecat Negru Vodă! Săpăturile arheologice realizate pe acest sit atestă existența unor construcții din veacul al XIII-lea și chiar ziduri din perioada dacică.

Sursele documentare ne relatează faptul că în sec. al XIII-lea Cetatea aparținea nobilului Ugrinus, conform unui act de repunere în posesie emis de Regatul Ungariei.

Nu avem, nici aici, un document care să ateste existența lui Negru cu această denumire, este însă o perioadă în care Ugrinus își pierde dreptul de proprietate asupra cetății, iar aceasta lasă loc unui personaj care ar putea fi Descălecatorul din Făgăraș.

Din păcate, sunt foarte puține certitudini care răzbat până la noi din confuzul veac al XIII-lea, iar precaritatea documentelor este completată cu indolența manifestată de autorități în susținerea unor cercetări arheologice atât de necesare. Avem mult prea puține construcții de secol XIII să ne permitem să le lăsăm pradă ruinei și în final, dispariției.

La Cetatea Breaza se urcă destul de greu pe un drum abrupt care pare mai degrabă săpat de apa vreunei cascade.

În pădure, înconjurată de o natură splendidă în sălbăticia ei, stă ce a mai rămas din vechea Cetate, o rămașiță ă unui turn, un puț secat acoperit cu niște crengi, ziduri sfărâmate acoperite de vegetație.

Impresionează locul prin sălbăticia lui dar și omul care nu face nimic pentru a păstra acele mărturii atât de prețioase dintr-un timp atât de îndepărtat.