CITAȚIE MARIN DUMITRU

Numitul Marin Dumitru, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Modelu, sat Tonea, str. Morii, nr.57, jud. Călărași, este citat în dosarul nr. 5094/232/2019 de la Judecătoria Călărași, în calitate de pârât, în procesul de divorț intentat de reclamanta Dumitru Constanța, cu domiciliul în comuna Dragomirești, sat Ungureni, str. Principală nr. 195, jud. Dâmbovița.