CNS CARTEL ALFA: SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 
 
Doamnelor și domnilor parlamentari,
 
Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobat de Guvern și trimis Parlamentului spre adoptare, este un act normativ plin de ambiguități și contradicții și care cuprinde prevederi care permit și încurajează abuzurile și restrâng nejustificat drepturi și libertăți.
Actul normativ se dorește de fapt un cec în alb acordat statului și conducătorilor de instituții pentru a lua măsuri arbitrare, restrângeri de libertăți lipsite de proporție și fără o justificare temeinică pentru interesul public.
Deși se referă la starea de alertă, care se presupune că necesită măsuri și restricții mai puțin severe decât starea de urgență, măsurile propuse sunt mai dure și afectează mai grav drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Proiectul de lege instituie înclusiv derogarea de la prevederile legislației muncii, ceea ce starea de urgență nu a prevăzut. Derogarea de la prevederile legislației muncii dă liber la abuzuri din partea autorităților publice și angajatorilor privați și pune salariații la dispoziția vătafilor locali și a patronilor, într-o nouă formă de sclavagism.  
Enumerăm câteva dintre motivele pentru care proiectul de act normativ trebuie adoptat doar după modificări substanțiale și eliminarea prevederilor neconstituționale și abuzive:

  • Actul normativ nu definește starea de alertă, și nici perioada de timp pentru care aceasta se instituie;
  • Actul normativ este ambiguu, conținând o serie de prevederi care cuprind termeni neclari, precum “restrângeri temporare/graduale” ale exercițiului unor drepturi, lasă posibilitatea unor interpretări, introducând arbitrarul și subiectivul în aplicarea legii; Formula nefericită aleasă de fiecare dată „pot fi afectate”/„se poate aplica” nu îndeplinește caracterul constituțional, fiind neclară atât sub aspectul deciziei ulterioare, lăsate la latitudinea unei alte structuri care nu poate adopta legi, cât și al aplicabilității sale lipsite de obiectivitate.
  • Actul normativ prevede suspendarea drepturilor specifice muncii și protecției sociale a muncii, prevăzute de art. 41 din Constituția României; Dispunerea unilaterală a detașării salariaților, fără existența unui acord intre angajat și angajator, de către conducătorii de instituții publice reprezintă o imixtiune de neacceptat al factorului politic în relațiile de muncă; Practic, în loc să fie sancționat prin demitere, abuzul Prefectului județului Suceava de a depune plângere penală împotriva salariaților care și-au exercitat dreptul legal de a refuza detașarea este acum legalizat și generalizat; posibilitatea de modificare unilaterală a locului și felului muncii de către angajatori deschide larg calea abuzurilor și nu are nicio justificare reală;
  • Actul normativ cuprinde norme absurde sau contradictorii: Articolul 16 prevede că “angajatorii cu un număr mai mare de 50 de salariați pot stabili programe individualizate de muncă”, în timp ce articolul 61 prevede sancțiuni pentru această măsură opțională; de asemenea, proiectul de lege face referire la prevederi din acte normative declarate neconstituționale;
  • Actul normativ deschide larg calea numirilor politice în administrația publică, fără criterii profesionale (art. 21); perioada de 6 luni pentru aceste numiri în funcții publice nu are justificare, atâta timp cât nu este definită durata stării de alertă;

 
Stimați parlamentari,

Vă solicităm să vă exercitați rolul constituțional de legiuitor și să opriți tentativa Guvernului și a autorităților statului de a trece la un regim autoritar și arbitrar, dominat de haos și abuz, prin anularea și/sau relativizarea drepturilor cetățenilor.  

Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” a sprijinit și sprijină în continuare autoritățile statului în lupta împotriva pandemiei COVID 19. Însă, astfel de reglementări nu fac parte din acțiunile firești, legale și coerente de luptă, instituind în schimb haosul și abuzul în relația cu cetățenii. Dacă vom aplica norme haotice, ulterior vom constata că n-au fost constituționale, nu vor produce efecte sau efectele vor fi anulate. În logica pe care este construit acest proiect de lege, „Poate” va fi bine! Sau „poate” nu!

Dacă, într-adevăr, ne dorim să ieșim cu toții cu bine din această criză sanitară și economică, trebuie să considerăm lucrătorii și cetățenii parteneri, atât ai angajatorilor, cât și ai autorităților statului, cooptați în procesul decizional la fiecare nivel, nu niște “supuși”, cărora li se dictează sub imperiul forței, neprevăzutului și fricii de sancțiuni.

Legiferarea unei astfel de abordări va duce inevitabil la creșterea stării de nemulțumire și tensiune în rândul populației, cu consecința unor revolte sociale.  

În concluzie, Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” vă solicită să legiferați în interesul cetățenilor, cu care vă veți întâlni în curând în următoarele runde de alegeri. În ultimă înstanță cetățenii vor fi cei care vor cântări dacă legile adoptate în forul legislativ al țării rezolvă problemele cu care se confruntă societatea sau, dimpotrivă, le adâncesc.
 
Cu stimă,

Bogdan Iuliu Hossu
Președinte CNS Cartel ALFA