CNS Cartel ALFA solicită demararea procedurilor pentru Ratificarea Convenţiei 190 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind violența și hărțuirea în lumea muncii  

Scrisoare deschisă
Guvernului României

25 NOIEMBRIE  – Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor

Stimaţi guvernanţi,

In perioada pandemiei, violenţa împotriva femeilor este un fenomen care a luat amploare, deşi situaţia din România era gravă în această privinţă şi înainte, iar măsurile pentru combaterea violenţeei de gen sunt insuficiente şi inadecvate.
Cu ocazia Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor solicităm guvernului proaspăt numit să includă în programul de acţiune măsuri urgente pentru combaterea violenţei de gen, în toate formele sale, şi pentru sprijinul victimelor actelor de violenţă.

Sunt necesare protecții mai puternice pentru femei în urma crizei COVID, în timpul căreia numărul de incidente raportate de violență împotriva femeilor a crescut semnificativ. Aceasta a inclus o creștere a violenței față de lucrătoarele din prima linie, precum și violența domestică și hărțuirea online facilitată de software-ul de supraveghere intruziv folosit de unele companii.

În timpul pandemiei de COVID-19, femeile au îndurat o creștere a violenței domestice și a violenței și hărțuirii bazate pe gen în lumea muncii. Chiar înainte de pandemie, violența de gen a afectat una din trei femei de-a lungul vieții, cu impact devastator asupra sănătății, siguranței și independenței economice a femeilor. Acest lucru subliniază urgența cu care guvernele din întreaga lume, şi în special guvernul României, trebuie să ratifice Convenţia 190 și să urmărească punerea în aplicare eficientă a acesteia pentru a pune capăt violenței și hărțuirii bazate pe gen.

Folosim această ocazie pentru a solicita Guvernului României să iniţieze procedurile oficiale pentru ratificarea noii Convenții 190 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind violența și hărțuirea în lumea muncii.

Convenția 190 și Recomandarea 206 sunt primele standarde juridice internaționale care recunosc în mod specific dreptul fiecăruia la o lume a muncii fără violență și hărțuire, inclusiv violența și hărțuirea bazate pe gen.

Convenția definește în linii mari termenul de violență și hărțuire, care include nu numai abuzul fizic și verbal, ci și riscurile psihosociale și practicile de muncă abuzive. Convenția îi protejează pe toți lucrătorii din economia formală și informală, inclusiv pe voluntari, cursanți și ucenici, și stabilește în mod clar rolul guvernelor și al partenerilor sociali în prevenirea, abordarea și remedierea violenței și hărțuirii. Aceasta include protecția împotriva violenței și hărțuirii de către terţe părţi, precum și protecție împotriva impactului violenței domestice în lumea muncii.

În toate situaţiile, ratificarea și punerea în aplicare corespunzătoare a C190 și R206 este urgentă pentru a aborda flagelul violenței și hărțuirii în lumea muncii și în special prevalența violenței de gen. Pandemia de COVID-19 a adus însă o nouă urgență. Am asistat la o creștere inacceptabilă a violenței și hărțuirii împotriva lucrătorilor considerați „esențiali”, cum ar fi lucrătorii din domeniul sănătății și îngrijirii, lucrătorii din comerțul cu amănuntul alimentar și lucrătorii din transport. De asemenea, am observat o creștere alarmantă a cazurilor de violență domestică, datorită efectului măsurilor de izolare. C190 și R206 stabilesc pași clari pe care guvernele și partenerii sociali îi pot lua pentru a atenua impactul violenței domestice, inclusiv atunci când acasă este locul de muncă. După cum se sugerează în articolul 18 din Recomandarea 206, astfel de măsuri ar putea fi:

„(a) concediu pentru victimele violenței domestice;
(b) aranjamente flexibile de muncă și protecție pentru victimele violenței domestice;
c) protecție temporară împotriva concedierii pentru victimele violenței domestice […] d) includerea violenței domestice în evaluările riscurilor la locul de muncă
e) un sistem de trimitere către măsuri publice de atenuare a violenței domestice, acolo unde acestea există; și
f) conștientizarea cu privire la efectele violenței domestice.”

Atenţia noului guvern trebuie să se concentreze cu prioritate pe salvarea de vieți și pe stoparea degradării nivelului de trai, care are loc într-un ritm accelerat în această perioadă.

Credem în acelaşi timp că includerea ratificării și implementării C190 şi R206 ca parte integrantă a măsurilor de răspuns ar avea un rol benefic în reducerea efectelor acestei pandemii.

În speranţa că membrii noului guvern vor lua în serios situaţia alarmantă din România privind violenţa asupra femeilor şi vor aborda prin măsuri eficiente obiectivul combaterii acestui fenomen –  inclusiv prin ratificarea Convenţiei 190 a OIM – vă stăm la dispoziţie pentru un dialog şi propuneri constructive, în cel mai scurt timp după preluarea mandatelor.

Bogdan Iuliu Hossu,
Preşedinte CNS Cartel ALFA