COMUNA MALU CU FLORI COMUNICĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI „MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA MALU CU FLORI DIN SATUL MALU CU FLORI, ÎN COMUNA MALU CU FLORI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”