Comunicat de presă privind închiderea proiectului cu titlul: „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 la Spitalul Orășenesc Pucioasa, județul Dâmbovița”

SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA, înregistrat la Registrul autorităților publice sub
nr. 17353, cu sediul în Oraș Pucioasa, Str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița,
cod poștal 135400, România, a derulat în perioada 18.05.2021–31.12.2023 proiectul
cu titlul: „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 la
Spitalul Orășenesc Pucioasa, județul Dâmbovița”, Cod SMIS 2014+ 140631,
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de
finanțare încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare.
Valoarea totală a proiectului a fost de 30.210.235,06 lei, din care asistența
financiară nerambursabilă este de 30.210.235,06 lei, echivalentă cu 100% din
valoarea totală eligibilă aprobată.
Obiectivul general al proiectului a fost în concordanță cu obiectivul specific 10.1
al POIM: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei
de Covid-19 și al consecințelor sale sociale, prin faptul că spitalul a fost dotat cu
echipamente medicale care vor permite gestionarea mult mai eficienta a crizei
sanitare, asigurând un răspuns prompt în lupta împotriva noului coronavirus. Ca
urmare a implementării proiectului, Spitalul are o capacitate imbunatatita de a
răspunde solicitărilor pacienților si de a asigura, în același timp, protecția
personalului medical.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
1. OS 1 – Imbunatatirea capacității Spitalului Orășenesc Pucioasa de a gestiona
criza sanitară COVID-19 prin dotarea cu aparatură, materiale sanitare,
echipamente medicale si de protecție individuală împotriva SARS-CoV-2;
2. OS 2 – Cresterea capacității de testare și tratare a pacienților infectați cu virusul
SARS-Cov-2;
3. OS 3 – Reducerea riscului de infectare a personalului medical din cadrul
Spitalului Orășenesc Pucioasa.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
Date de contact: Spitalul Orășenesc Pucioasa, Adresa: Pucioasa, Str. Republicii, Nr. 95,
județul Dâmbovița, România, Telefon: 0245 760 510 / Fax: 0245 760 627, E-mail:
spitalpucioasa@yahoo.com, Website: www. spitalpucioasa.ro