CONCERT AL DEPARTAMENTULUI DE ARTE – UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE