CONTROALE ITM LA ANGAJAȚII DIN DOMENIUL FORESTIER!

Inspectorii de muncă dâmbovițeni au efectuat, în trimestrele III și IV ale anului 2022, o acțiune de control, înscrisă în Programul propriu de acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița, aprobat de Inspecția Muncii, care a vizat verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare, în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Campania a fost inițiată, pornind de la analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2018-2021, din care a rezultat faptul că în aceste domenii de activitate nu numai că numărul de accidente s-a menținut la un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la un an la altul, după cum urmează:

-în 2018, s-au înregistrat 86 accidente de muncă din care 15 mortale;

-în 2019, 85 accidente de muncă din care 16 mortale;

-în 2020, 88 accidente de muncă, din care 17 mortale;

-în 2021, 94 accidente de muncă, din care 19 mortale.

Acțiunea a urmărit:

-creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră, în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale, referitoare la sănătatea și securitatea in muncă și luarea tuturor măsurilor necesare, în vederea prevenirii accidentelor de muncă;

-diminuarea consecinţelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare forestieră, precum și activități de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere;

-eliminarea neconformităților constatate în domeniul securităţii și sănătății în muncă, în activitățile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul exploatărilor forestiere.

La nivelul județului Dâmbovița, inspectorii de muncă au controlat 14 societăți care activează în domeniul forestier, cu un total de 500 de angajați, dintre care peste 100 au fost găsiți la locul de muncă. În cadrul acțiunilor desfășurate, au fost identificate 38 de deficiențe, pentru care au fost dispuse 38 de masuri, 27 de avertismente și 2 amenzi, în valoare totală de 8 mii de lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate, în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost neutilizarea echipamentului individual de protecție, neefectuarea la termen a verificării tehnice a echipamentelor de muncă și neîntocmirea documentației tehnice de exploatare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița le atrage atenția deopotrivă angajatorilor și angajaților din domeniul forestier că lucrătorii implicați în această activitate sunt expuși continuu la o mulțime de riscuri profesionale, putând fi implicați în accidente cu implicații deosebit de grave, adeseori soldate cu incapacitate temporară sau permanentă de muncă, sau chiar cu deces.

Cu respect,

Lixandru Marius

Inspector Șef