CUM SE VA CONSTRUI ÎN ZONA PADINA-PEȘTERA? ASTĂZI S-A SEMNAT ELABORAREA PUZ-ULUI!

Comunicat de presă

O nouă etapă pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal

al Stațiunii Turistice de Interes Național Peștera-Padina

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a semnat astăzi, 8 iunie 2021, contractul pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Stațiunea Turistică de Interes Național Peștera-Padina.

Este o etapă importantă deoarece în baza acestui PUZ se va reglementa modul în care se va construi în stațiune. Va fi o abordare modernă, contemporană, care va pune în valoare patrimoniul natural și care va evidenția grija pentru mediul înconjurător. Prin documentațiile de urbanism se vor reglementa aspectele ce țin de modul de utilizare a terenului, regimul de înălțime și arhitectura clădirilor ce urmează a fi edificate.

În elaborarea documentației de urbanism se vor analiza toate punctele de vedere primite de la proprietarii de terenuri din zonă, dar și de la posibilii investitori.

Până la sfârșitul acestui an se va elabora documentația necesară, care va fi trimisă apoi, spre avizare, tuturor instituțiilor abilitate, respectiv: Academia Română, Ministerul Dezvoltării, Administrația Parcului Natural Bucegi, Agenția pentru Protecția Mediului, Apele Române, Direcția de Sănătate Publică, operatorii de rețele și utilități.

Președintele Corneliu Ștefan și-a exprimat încrederea în proiectul realizării stațiunii turistice dâmbovițene: „Am reușit să facem un pas important. Planul Urbanistic Zonal al stațiunii turistice de interes național va fi în corelație cu acest statut, alături de o serie de proiecte ce vor avea drept scop realizarea infrastructurii edilitare, infrastructurii practicării sporturilor montane și alte investiții specifice zonei. Să nu uităm că patrimoniul natural și antropic al județului Dâmbovița dispune de un potențial turistic extraordinar, turismul montan prefigurându-se a fi unul dintre principalele produse de dezvoltare și promovare a județului”.

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița