Curtea Constituțională a decis că legea coșului de consum este constituțională!

Dreptul la un trai decent este un drept constituțional!

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis azi asupra sesizării referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar. 

Legea a fost atacată la CCR de Grupul parlamentar al Partidul Național Liberal (PNL), pe data de 10 iunie, imediat după adoptare. Azi, CCR a respins sesizarea de neconstituționalitate a grupului PNL.

Obiecțiile de neconstituționalitate ridicate de Partidul Național Liberal nu se susțin. Mai mult decât atât, legea cu privire la care s-a ridicat obiecția de neconstituționalitate răspunde prin conținutul său unei prevederi constituționale și anume articolului 47 din Constituția României care stipulează la alin.1) că statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. 

Salariații din România au nevoie de o lege care să reafirme dreptul lor  la o viață decentă și să operaționalizeze conceptul de trai decent prevăzut în Constituția țării. Tot conform Constituției, România este un stat social, iar caracterul social este și trebuie să fie reflectat în actele legislative și politicile publice concrete care conferă substanță și conținut concret acestei prevederi constituționale, precum  e legea  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar.

Legea prevede corelarea salariului minim cu coșul minim pentru un trai decent, a cărui structură este cuprinsă în anexă, iar valoarea sa va fi calculată anual, potrivit legii, de Institutul Național de Statistică.  Această corelare nu presupune obligativitate pentru Guvern, însă coșul minim de consum va fi un indicator important în stabilirea și fundamentarea salariului minim. 

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii, calculat pentru luna Septembrie 2019 este de 6954 lei pe lună. Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 5708 lei pe lună, pentru o familie de doi adulți fără copii este de 4262 lei pe lună, iar pentru o persoană adultă singură este de 2621 lei pe lună. Detalii aici

Departamentul Comunicare al CNS Cartel ALFA