DECERNAREA TITLULUI DE „DOCTOR HONORIS CAUSA” DOMNULUI PROF. UNIV. DR. ION CUCUI

Vineri, 9 septembrie 2022, în Amfiteatrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, din Campusul universitar, a avut loc decernarea titlului și a diplomei de Doctor Honoris Causa al Universității „Valahia” din Târgoviște, domnului prof. univ. dr. Ion CUCUI, la propunerea Facultății de Științe Economice.

Evenimentul a oferit ocazia Senatului Universității „Valahia” de a recunoaşte prestigiul științific și academic remarcabil al domnului profesor universitar doctor Ion Cucui, model de urmat pentru întreaga comunitate academică târgovișteană, pentru economiști și pentru generațiile de studenți și doctoranzi.

Comisia de analiză și evaluare privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa a avut următoarea componență: prof. univ. dr. Constantin Pehoiu – Președintele Senatului Universității „Valahia” din Târgoviște (președinte comisie), prof. univ. dr. Maria Negreponti Delivanis – Universitatea din Macedonia și vicepreședinte al Institutului CEDIMES Franța, prof. univ. dr. ing. Adrian Alexandru Badea – Președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. Doina Banciu – Vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. Claude Albagli – Președinte al Institutului CEDIMES Franța, conf. univ. dr. Maria-Cristina Ștefan – Decan al Facultății de Științe Economice.

Membrii comisiei au rostit câte un Laudatio, gânduri impresionante și pline de emoție, pagini care au încercat să cuprindă realizările profesionale ale domnului profesor Cucui.

De asemenea, la ceremonie au participat reprezentanți ai oficialităților locale, instituțiilor publice locale, ai învățământului superior economic, cadre didactice, cercetători, doctoranzi și studenți.

Numele profesorului Cucui este legat de cel al Universității „Valahia” din Târgoviște, fiind membru fondator și alăturându-se de la început grupului de inițiativă pentru înființarea acesteia. S-a angajat cu toată convingerea în conturarea primelor structuri universitare târgoviștene.

Profesorul Ion Cucui a avut un rol însemnat în construcția și recunoașterea academică a Universității „Valahia”, ca urmare a funcțiilor deținute:

  • 1996-2002 – Prorector cu probleme economice, sociale și relații internaționale, în cadrul UVT

  • 2002-2012 – Rector al Universității „Valahia” din Târgoviște

  • 2012-2016 – Președinte al Senatului Universității „Valahia” din Târgoviște

  • 2006-2019 – Director al Centrului de Cercetare și Studii în Contabilitate și Finanțe din cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară.

Prin tot ceea ce a întreprins din 1992 și până în prezent, a definit și influențat misiunea și

obiectivele universității, clasată la un moment dat în rândul primelor zece universități românești.

Profesorul Ion Cucui, plin de emoție a spus că își dorește să fie o zi a bucuriei, a vorbit despre momentul înființării învățământului superior târgoviștean, unul memorabil, și a ținut să mulțumească Senatului și conducerii Universității „Valahia”, Facultății de Științe Economice și membrilor comisiei.

Începând de astăzi, 9 septembrie 2022, domnul prof. univ. dr. Ion Cucui a fost înscris în prestigioasa Galerie a Doctorilor Honoris Causa ai Universității „Valahia”.

Comunitatea academică îi dorește multă sănătate și putere de muncă pentru a continua, cu aceeași tenacitate, activitatea în domeniul economic și în cel al învățământului superior.

Vivat! Crescat! Floreat!

BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE