DEFINITIVATUL ÎN DÂMBOVIȚA, PESTE MEDIA PE ȚARĂ: RATA DE PROMOVARE, 76,10%!

86 de candidați au obținut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2020 (rezultate finale)

În județul Dâmbovița rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2020), după soluționarea contestațiiloreste 76,10% (față de situația la nivel național – 72,45), în creștere cu 5,31%, comparativ cu rezultatele inițiale – 70,79%. 

Astfel, din totalul de 113 candidați cu note la proba scrisă, 86 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2020, dar înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 82 de candidați. 

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro

Reamintim că în această sesiune, 121 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 118 candidați (97,52%). Dintre aceștia, 4 candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA