DEPLASAREA PERSOANELOR PE TIMPUL ZILEI, DOAR ÎN CAZ DE STRICTĂ NECESITATE