DOTĂRI DE 36 DE MILIOANE DE LEI PENTRU ȘCOLILE TÂRGOVIȘTENE

Începem săptămâna cu o veste excelentă!
Cel mai mare proiect care a vizat vreodată dotarea unităților de învățământ târgoviștene, a fost declarat eligibil!
Astfel, în cadrul investiției „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚAMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE”, în valoare de 35.980.238,48 lei, se asigură dotarea și echiparea celor 31 de unități de învățământ din municipiul Târgoviște.
Astfel, vor fi dotate:
– 18 laboratoare de informatică, integral;
– 536 de săli de clasă, cu echipamente digitale;
– 442 de săli de clasă, cu mobilier și materiale didactice;
– 16 laboratoare de științe (fizică, chimie, biologie/ multidisciplinare), cu mobilier și materiale didactice, precum și cu echipamente digitale;
– 67 de cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică și săli de sport, cu mobilier, materiale sportive și echipamente digitale;
– 6 ateliere de practică, cu materiale și echipamente de specialitate, inclusiv pe componenta digitală, în conformitate cu precizările din Standardele de pregătire profesională în vigoare, asociate calificărilor profesionale școlarizate.
Proiectul se bazează pe analiza de nevoi de la nivelul fiecărei școli și se materializează într-o finanțare țintită direct pe necesitățile concrete ale unităților de învățământ, cu un impact major în privința condițiilor oferite de școlile târgoviștene care, în ultimii ani, au cunoscut investiții majore!