OFERTA EDUCAȚIONALĂ A FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște transmite oferta educațională pentru următorul an universitar, studii universitare de licență, după cum urmează:
       Domeniul Teologie, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, durata de studiu 4 ani, forma de învățământ de zi, 40 locuri buget și 40 locuri cu taxă;
       Domeniul Științe ale educației, specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, durata de studiu 3 ani, forma de învățământ de zi, 32 locuri buget și 38 locuri cu taxă.
      Admiterea se organizează în două sesiuni de examen, care vor avea loc în lunile iulie și septembrie. Calendarul de admitere, actele necesare pentru înscriere, detalii despre modul de desfășurare a probelor de concurs, despre criterii de admitere și despre criterii de departajare, vor fi afișate pe site-ul Facultății: ftose.valahia.ro
      Precizăm că la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală studiază viitorii clerici care vor sluji Altarul Bisericii strămoșești și viitorii profesori care vor preda Religie în învățământul preuniversitar. Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar asigură formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar, dar și personal specializat în cercetarea din domeniul științelor educației. Totodată, specializarea oferă programe de pregătire și consultații pentru definitivarea în învățământul primar și preșcolar și obținerea gradelor didactice II și I.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI